Реєстр документів ЄДЕССБ (2023)

Проект«Будівництво житлової та громадської забудови з автовок­залом на території по вул.Кільцева дорога,1,1а,1в, обмеженої вулицями Кільцева дорога, західною межею забудови по вулицях Теремківській таЖулянській і міською межею, у Голосіївському районі м.Києва» (Коригування ХІ черги будівництва) розроблений ТОВ «АРХІМАТИКА» (01054, м.Київ, вул.Тургенєвська,38) у 2020 році, ГАП ‒ ОначукК.В. (кваліфікаційний сертифікат: СеріяАА №000026 від 28.05.2012, свідоцтво про підвищення кваліфікації №0979 від 24.03.2017), назамовлення ТОВ«ТЕРЕМКИ-БУД» на підставі:

містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки від 08.08.2011 №8781/0/18/009-11;

завдання на коригування ХІ черги будівництва, затвердженого замов­ником;

технічних умов і листів щодо проектування об’єкта, виданих відповід­ними службами м.Києва.

Проект «Будівництво житлової та громадської забудови з автовокзалом на території по вул.Кільцева дорога,1, 1а, 1в, обмеженої вулицями Кільцева дорога, західною межею забудови по вулицях Теремківській таЖулянській іміською межею, у Голосіївському районі м.Києва» був розроблений у2011році, розглянутий ДП«Укрдержбудекспертиза» (експертний звіт №00-2374-11/ЦБ від 21.12.2011), на підставі якого отримано дозвіл на вико­нання будівельних робіт Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у м.Києві від 28 грудня 2011 року №КВ11411117510.

Зазначеним проектом планувалося будівництво комплексу в 11 черг.

Проект «Будівництво житлової та громадської забудови з автовокзалом на території по вул. Кільцева дорога,1,1а,1в, обмеженої вулицями Кільцева дорога, західною межею забудови по вулицях Теремківській таЖулянській іміською межею, у Голосіївському районі м. Києва» (коригування 1-ї черги будівництва) був розроблений у2013році, розглянутий ДП «Укрдержбуд­експертиза» (експертний звіт №00-1985-12/ЦБ від 18.05.2013) зрекоменда­цією до затвердження проекту.

ТОВ «Українська будівельна експертиза» розглядалось коригування проекту з наданням таких звітів:

- коригування ІІ та ІІІ черг будівництва - експертний звіт від 01серпня 2018р. №3-101-18-ЕП/КО зрекомендацією до затвердження проекту;

- коригування ІV‒ХІ черг будівництва - експертний звіт від 18 березня 2019р. №3-481-18-ЕП/КО зрекомендацією до затвердження проекту;

- коригування VI черги будівництва – експертний звіт від 18 червня 2019р. №3-086-19-ЕП/КО з рекомендацією до затвердження проекту;

- коригування V та ХІ черг будівництва - експертний звіт від 13жовтня 2020р. №3-154-20–ЕП/КО.

Нинішнім коригуванням ХІчерги будівництва передбачені нижче­зазначені зміни:

- з 6пускового комплексу виключено житловий будинок №227а, натомість розміщено новий житловий будинок №227;

- з 7 пускового комплексу виключено житловий будинок №227b, натомість розміщено новий житловий будинок №228;

- з 8 пускового комплексу виключено житловий будинок №227с, натомість розміщено новий житловий будинок №229;

- з 9 пускового комплексу виключено житловий будинок №228, натомість розміщено новий житловий будинок №230;

- з 10 пускового комплексу виключено житловий будинок №229, натомість розміщено новий житловий будинок № 302;

- з 11 пускового комплексу виключено житловий будинок №230, натомість розміщено новий житловий будинок №303;

- з 12 пускового комплексу виключено житлові будинки №№23, 24, 27, 28 та дві секції житлового будинку №30;

- запроектовано житловий будинок №304, будівництво якого виділено уновий 14пусковий комплекс;

- запроектовано контрольно-перепускний пункт (№602 за ГП, будівництво якого виділено у новий 15 пусковий комплекс;

- запроектовано контрольно-перепускний пункт (№603 за ГП), будівництво якого виділено у новий 16пусковий комплекс;

запроектовано трансформаторну підстанцію (№502 за ГП), будівництво якої виділено у новий 17пусковий комплекс;

запроектовано трансформаторну підстанцію (№503 за ГП), будівництво якої виділено у новий 18пусковий комплекс;

запроектовано трансформаторну підстанцію (№504 за ГП), будівництво якої виділено у новий 19пусковий комплекс;

Нові житлові будинки відрізняються конфігурацією в плані, розташу­ванням, кількістю секцій, поверховістю. Максимальна поверховість житлових будинків зросла з 10 до 16поверхів. У цокольних поверхах житлових будинків з’явились вбудовані паркінги для зберігання транспорту мешканців.

У зв’язку зі зміною конфігурації будинків та їх розташування внесено зміни в розділ ГП. Змінилась площа забудови будинків.

У зв’язку зі зміною чисельності населення житлового комплексу відкориговано кількість, площі тарозташування прибудинкових майдан­чиків та автостоянок.

На території 6-12-го пускових комплексів XI черги було виключено десять житлових будинків – №№ 227a, 227b, 227c, 228, 229, 230, 23, 24, 27, 28 та дві секції в житловому будинку № 30, і на їх місцях запроектовано сім нових житлових будинків – №№227-230, 302-304.

На території 15-19-го пускових комплексів XI черги передбачено три трансформаторні підстанції (№№502-504 за ГП) та два контрольно-пере­пускні пункти (№№602, 603 за ГП).

Відкориговані межі пускових комплексів та виділені нові пускові комплекси – 14, 15, 16, 17, 18, 19.

Після коригування проекту кількість і межі черг залишились без змін, будівництво передбачається в 11 черг. Були внесені зміни у склад XI черги.

Після коригування XI черга має таку структуру:

- 1 п. к. – житловий будинок №25a;

- 2 п. к. – житловий будинок №25b;

- 3 п. к. – житловий будинок №25c;

- 4 п. к. – житловий будинок №226;

- 5 п. к. – розподільна трансформаторна підстанція (РПТП) (№501 за ГП);

- 6 п. к. – житловий будинок №227;

- 7 п. к. – житловий будинок №228;

- 8 п. к. – житловий будинок №229;

- 9 п. к. – житловий будинок №230;

- 10 п. к. – житловий будинок №302;

- 11 п. к. – житловий будинок №303;

- 12 п. к. – інші житлові та громадські будинки і споруди, що не коригу­ються цим проектом. Коригується лише житловий будинок № 30, в якому вилучено дві секції;

- 13 п. к. – житловий будинок №301;

- 14 п. к. – житловий будинок №304;

- 15 п. к. – контрольно-перепускний пункт (КПП) (№602 за ГП);

- 16 п. к. – контрольно-перепускний пункт (КПП) (№603 за ГП);

- 17 п. к. – трансформаторна підстанція (ТП) (№502 за ГП);

- 18 п. к. – трансформаторна підстанція (ТП) (№503 за ГП);

- 19 п. к. – трансформаторна підстанція (ТП) (№504 за ГП);

Основні проектні конструктивні рішення попередньо запроектованих будівель і споруд у зв’язку з нинішнім коригуванням проекту незмінюються та відповідають раніше затвердженим проектам.

Загальна площа ділянки проектування забудови становить 129,1276га, зякої нинішнє коригування проекту здійснено на площі 5,0929га.

З усіх сторін ділянки запроектовані проїзди і тротуари.

Житлові будинки на ділянці запроектовані за принципом відкритих кварталів. Двори будинків об’єднуються у широку променаду, на якій роз­ташовані майданчики для дітей та дорослих, зелені зони, фонтани. На про­менад зорієнтовані всі вбудовані приміщення, магазини, торгівельні заклади.

В’їзди на ділянку передбачені з раніше запроектованих доріг.

Відведення поверхневих вод передбачається по лотоках поїздів дозапроектованих дощоприймачів дощової каналізації.

Поздовжні ухили проїздів – 5‰.

Покриття проїздів – асфальтобетонне, доріжок – плитка ФЕМ, дитячих майданчиків – спецсуміш і трав’яне. Покриття спортивних майданчиків – спецсуміш. На майданчиках передбачено влаштування необхідного облад­нання. На вільній від забудови, проїздів, тротуарів і майданчиків території влаштовуються газони та квітники з додаванням рослинного шару ґрунту, висаджуються дерева та кущі.

Інженерно-геологічні вишукування виконані ТОВ «ЕНЗО ПЛЮС» улипні-серпні 2020 року.

У геологічній будові на розвідану глибину до 30,0м беруть участь такі інженерно-геологічні елементи (ІГЕ):

ІГЕ-1 ‒ ґрунтово-рослинний шар: суглинок темно-сірий до чорного, гумусований, із залишками коренів рослин, з домішками органічних речовин;

ІГЕ-1а ‒ насипний техногенний ґрунт: супісок, пісок темно-сірі, буру­вато-сірі з домішками будівельного сміття (щебінь, уламки цегли), місцями зустрічається бетон;

ІГЕ-2 ‒ супісок світло-сірий, сірувато-бурий, піщанистий, пластич­ний, рідше твердий;

ІГЕ-3 ‒ пісок мілкий, сірий, сірувато-бурий, неоднорідний за грануло­метричним складом, середньої щільності та щільний, насичений водою;

ІГЕ-4а ‒ суглинок світло-сірий, сірувато-бурий, легкий, пилуватий, туго- та м’якопластичний;

ІГЕ-4 ‒ суглинок світло-сірий, сірувато-бурий, важкий, з лінзами лег­кого, піщанистий, напівтвердий та тугопластичний, з домішками гра­вію кристалічних порід;

ІГЕ-5 ‒ глина строката: темно-сіра, жовтувато-сіра, легка, пилувата, напівтверда;

ІГЕ-5а ‒ глина строката: темно-сіра, жовтувато-сіра, біла, рожева, важка, пилувата, тверда та напівтверда, з домішками карбонатів, в підошві шару ‒ з рідкими лінзами важкого суглинку;

ГЕ-6 ‒ супісок світло-білий, пилуватий, пластичний, каоліністий, з про­шарками пісковику;

ІГЕ-7 ‒ пісок пилуватий світло-білий, щільний, неоднорідний за гра­нулометричним складом, насичений водою, з прошарками супіску;

Згідно з ДБНА.1.1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» майданчик комплексу відноситься до ІІ(середньої) категорії складності інженерно-геологічних умов.

У період вишукувань (липень-серпень 2020р.) на території май­бутнього будівництва на глибину буріння 30,0м зустрінуті два водоносних горизонти:

горизонт ґрунтових вод зустрінутий у флювіогляціальних відкладах на глибинах 0,8–7,8м (абсолютні відм.177,53-179,84м). У зв’язку із посуш­ливим літнім періодом рівень ґрунтових вод дещо знизився у порівнянні з вишукуваннями у весняний період 2020р. на сусідній ділянці (буди­нок 301). Живлення горизонту відбувається, в основному, за рахунок інфільтрації атмосферних опадів, водотривким шаром служать ґрунти ІГЕ-5 (строкаті глини). Розвантаження водоносного горизонту відбува­ється впівнічно-західному напрямку. Прогнозне підняття рівня стано­вить 1,0–2,0м від зафіксованого при вишукуваннях;

водоносний горизонт у відкладах полтавського горизонту нижнього нео­гену зафіксований окремими свердловинами на глибинах 28,8–29,8м (абсолютні відм.151,63–151,84м).

Ділянка характеризується як потенційно підтоплювана.

За розрахунком, наведеним у матеріалах проекту, погодженим замов­ником, нові житлові будинки №№227,229, 302-304 відносяться до класу наслідків (відповідальності) СС3; житлові будинку №№228, 230 і трансфор­маторні підстанції відносяться до класу наслідків (відповідальності) СС2; контрольно-перепускні пункти – до класу наслідків (відповідальності) СС1.

У проекті наведені конструктивні рішення багатосекційних житлових будинків №№227-230, 302-304, які складаються із секцій, розділених деформа­ційним швом, згідно з конструктивними рішеннями.

Конструктивна схема житлових секціймонолітний залізобетонний безригельний каркас, із залізобетонними діафрагмами та ядром жорсткості.

Просторова жорсткість істійкість каркаса забезпечується спільною роботою вертикальних елементів каркаса (пілонів, діафрагм та ядер жорст­кості) з горизонтальними дисками перекриттів.

Фундаменти – пальові. Палі – буроін’єкційні, Æ420мм, різної дов­жини – 14,2-20,3м. В основі паль - ґрунти ІГЕ-5,5а.

Ростверки − монолітні залізобетонні, стрічкові та окремо розташо­вані плитні.

Пілони, колони - переріз за розрахунком.

Залізобетонні перекриття/покриття − безбалкові, товщиною 200, 250мм. Одночасно з перекриттям (житлові секції), бетонуються балки та плити балконів і лоджій. Для запобігання промерзанню крізь перекриття передбачено також додаткове утеплення балконних плит і плит лоджій по всьому виступному контуру, з подальшим декоративним покриттям чи влаштуванням підлоги.

Діафрагми жорсткості - товщиною 240мм.

Сходи − збірні залізобетонні марші, за серією 1.151.1-7, в.1, пло­щадки – монолітні залізобетонні.

Вентиляційні шахти запроектовані із збірних залізобетонних блоків, на рівні покрівлі – із цегли та збірних залізобетонних блоків.

Зовнішні стіни − самонесучі, із пазогребневих блоків товщиною 250мм, із зовнішнім утепленням, розташовані в межах поверхів між пере­криттями.

Покрівля – пласка.

На перших поверхах в секціях багатоповерхових житлових будинків розташовані вбудовані нежитлові приміщення: заклади ресторанного госпо­дарства (кафе з прибудованими літними терасами, кав’ярні), продовольчі магазини, непродовольчі магазини, аптеки, тренажерний зал. Також напер­шому та частково в цокольному поверхах розміщені приміщення для збері­гання велосипедів (комори).

У продовольчих магазинах та у закладах ресторанного господарства передбачається встановлення сучасного холодильного обладнання, яке працює на безпечних холодоагентах.

Вертикальні зв’язки між вхідними вестибюлями та житловими поверхами будинків забезпечуються загальними сходовими клітками та пасажирськими ліфтами виробництва Otis.

У кожній 6-10-поверховій секції запроектовано один ліфт вантажопід­йомністю 630 кг, зі швидкістю руху кабін 1,0 та 1,6м/с, що прийнято від­повідно до розрахунку нормативного часу очікування. У кожній 16-поверховій секції запроектовано два ліфти: вантажопідйомністю 630кг, зі швидкістю руху кабіни 1,6м/с та вантажопідйомністю 1000кг, зі швидкістю руху кабіни 1,6м/с. Ліфти обслуговують усі житлові поверхи. Кількість зупинок прийнята відповідно до кількості поверхів секцій.

Ліфти запроектовані без машинних приміщень.

Зовнішні інженерні мережі водопостачання та каналізації виконуються для об’єкта в цілому згідно з ТУ ПАТАК«Київводоканал» на водопоста­чання №13981 від 15.10.2020 (замість ТУ №13981 від 05.02.2020), ТУ ПАТАК«Київводоканал» на каналізацію №13941 від 15.10.2020 (замість ТУ№13941 від 29.01.2020) і ТУ Головного управління транспорту та зв’язку КМДА №190-1-11 від 15.12.2011 на водовідведення.

Водопостачання будинків здійснюється:

від двох вводів водопроводу Ø89×3,5мм – житлові будинки №№227, 229;

від двох вводів водопроводу Ø108×3,5мм – житловий будинок №304;

від двох вводів водопроводу Ø159×4,5мм – житлові будинки №№228, 302, 303;

від одного вводу водопроводу Ø108×3,5мм – житловий будинок №230.

На вводах встановлюється водомірні вузли з лічильниками холодної води та засувками з ручним приводом на обвідній лінії.

Для забезпечення необхідного тиску в системі господарсько-питного водопроводу передбачені підвищувальні насосні установки.

Для підключення пожежних машин на системах внутрішнього пожежогасіння влаштовуються по два пожежних патрубки Ø80мм.

Гаряче водопостачання забезпечується від індивідуальних водонагрі­вачів.

Відведення побутових стоків від житлової частини та вбудованих приміщень передбачається окремими системами.

На системах виробничої каналізації від підприємств громадського харчування перед скидом в побутову каналізацію передбачено встановлення жироуловлювачів на вулиці.

Відведення дощових і талих вод з покрівлі будівель передбачено систе­мою внутрішніх водостоків до зовнішніх мереж дощової каналізації. Водо­стічні воронки прийняті з електрообігрівом.

Для відведення аварійних вод з приміщень водопровідних насосних у дощову каналізацію, передбачаються приямки з дренажними насосами.

Для відведення води після пожежі в паркінгу передбачається сис­тема лотоків. Стічні води від лотків відводяться в приямки і далі за допо­могою насосів відводяться до системи внутрішніх водостоків.

Зовнішні та внутрішні інженерні мережі теплопостачання виконуються для об’єкта в цілому згідно з ТУ КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» №002/ТУ-3596 від 27.01.2020.

Джерелом теплопостачання коригування XI черги будівництва єтеплові мережі від РК «Теремки», РТМ «Печерськ».

Підключення систем опалення та вентиляції здійснюється в індиві­дуальних теплових пунктах, які розташовані на цокольних або перших поверхах, з параметрами теплоносія t°=80-60°С.

Система опалення житлових будинків прийнята водяна, двотрубна, горизонтальна, тупикова, з вертикальними магістральними стояками, з попо­верховими відгалуженнями, злічильниками для кожного споживача. Якнагрі­вальні прилади передбачені радіатори, обладнані термостатами.

Система опалення вбудованих приміщень прийнята водяна, двотрубна, горизонтальна, тупикова, з поповерховими відгалуженнями, злічильниками для кожного споживача. Як нагрівальні прилади передбачені радіатори, обладнані термостатами.

Витяжна вентиляція приміщень санвузлів, кухонь, ванних кімнат житлової частини передбачається через збірні залізобетонні та цегляні канали з природним і з механічним спонуканням на двох останніх поверхах. Приплив − крізь провітрювачі в рамах вікон.

Системи вентиляції вбудованих нежитлових приміщень передбачені окремі та самостійні для кожного блока за функціональним призначенням та окремі ісамостійні для кожного протипожежного відсіку.

Вентиляція приміщень магазинів непродовольчих товарів (площа яких становить 35-60м2) передбачена механічна витяжна та припливна з при­родним спонуканням. Вентиляція санвузлів магазинів передбачена витяжна з механічним спонуканням.

Вентиляція вбудованих нежитлових приміщень площею понад 60м2, утому числі магазинів непродовольчих і продовольчих товарів, кав’ярень, кафе, аптеки, мінімаркету, спортивного залу, прийнята припливно-витяжна з механічним спонуканням (зтеплоутилізатором, з водяними повітронагрівачами) з урахуванням забезпе­чення санітарних норм витрат зовнішнього повітря, самостійна для кожної групи приміщень.

У зоні кафе, у кав’ярні передбачена прямоточна припливна система зводяним повітронагрівачем івитяжна система.

Для запобігання розповсюдженню запахів від кав’ярень проектом передбачається розрідження повітря у приміщенні; над обладнанням влаш­товуються витяжні зонти; викиди від витяжних систем обладнуються жиро­уловлювачами та фільтрами.

Викид повітря від витяжних систем передбачається з урахуванням розсіювання за зону вітрового підпору.

Вентиляція санвузлів передбачена витяжна з механічним спонуканням.

Для забезпечення підтримання оптимальних параметрів повітря ужитловій частині передбачається можливість встановлення спліт-систем, які працюють наозонобезпечному фреоні.

Для забезпечення підтримання оптимальних параметрів повітря увбу­дованих приміщеннях передбачається можливість встановлення мульти-спліт-систем, які працюють на озонобезпечному фреоні.

Для технічних приміщень передбачені самостійні припливні та витяжні системи з механічним іприродним спонуканням.

Вентиляція паркінгів – припливна та витяжна механічна, розрахо­вана на розчинення забруднювальних речовин, вихлопних газів автомобілів.

Видалення повітря здійснюється з верхньої та нижньої зон в рівних частинах, приплив – природний, у верхню зону, через решітки з утепленими клапанами із сервоприводами, які вбудовані в конструкцію зовнішніх стін.

Приміщення паркінгів обладнуються газоаналізаторами довибухових концентрацій паливних газів і приладами контролю СО, за сигналами яких вмикаються системи вентиляції.

Вентиляція трансформаторних підстанцій передбачена природна припливна та механічна витяжна.

Проектом передбачений контроль довибухонебезпечних концент­рацій газу в повітрі у місцях уведення інженерних комунікацій.

При перетинанні транзитними повітроводами протипожежних пере­шкод (перегородок, стін, перекриттів) та при приєднанні до вертикального колектора передбачається влаштування протипожежних клапанів.

Електропостачання будівель скоригованих пускових комплексів ХІчерги житлової забудови виконується згідно зТУ ПАТ «ДТЕК КИЇВ­СЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» №46358/1 від 28.12.2018 та коригуванням ТУ №1/03/ДепТП/1/46358/1/123019 від 25.11.2019.

Розрахункове навантаження ХІчерги житлової забудови становить 3970,2кВт, ІІ та І категорії надійності електропостачання.

Для електропостачання ХІчерги житлової забудови передбачені три окремо розташовані трансформаторні підстанції ТП-10/0,4кВ (ТП-4, ТП-5, ТП-6), живлення РУ-10кВ яких запроектовано в ланцюг.

Трансформаторні підстанції ТП-4, ТП-5, ТП-6 мають масляні транс­форматори потужністю:

ТП-4 ‒ 2×1000кВА;

ТП-5 ‒ 2×1000кВА;

ТП-6 ‒ 4×1000кВА.

Для житлових будинків, паркінгів, вбудованих приміщень передба­чена достатня кількість щитів ВРП, живлення яких виконується від різних секцій РУ-0,4кВ проектованих ТП-4, ТП-5 та ТП-6 взаєморезервованими кабелями розрахункових перерізів, які прокладаються у землі на глибині 0,7м від планувальної відмітки.

Для споживачів І категорії передбачені АВР.

Проектом передбачається робоче, аварійне (безпеки та евакуаційне) та ремонтне на 12В (в окремих приміщеннях) електроосвітлення приміщень.

Робоче та евакуаційне електроосвітлення приміщень загального при­значення (коридори, сходові клітки, ліфтові холи), які мають природне освіт­лення, вмикається автоматично в залежності від денного освітлення і про­грами.

Керування робочим освітленням поверхових коридорів, сходових кліток здійснюється за місцем, з використанням пристроїв короткочасного вмикання.

Робоче та аварійне освітлення приміщень виконується світильни­ками із світлодіодними лампами.

На шляху евакуації застосовуються світлові покажчики «Вихід» ізвмонтованим автономним блоком живлення та зарядним пристроєм, який забезпечує безперебійну роботу світильників протягом двох годин з моменту зникнення живлення.

Живлення робочого електроосвітлення та електрообладнання вико­нується кабелями з мідними жилами з ізоляцією, яка не поширює горіння, має помірну димоутворювальну здатність та є малонебезпечною за токсич­ністю продуктів горіння, типу ВВГнгд.

Живлення аварійного електроосвітлення та протипожежного облад­нання виконується кабелями з мідними жилами з вогнестійкою безгалоге­новою ізоляцією марки FLAМЕ-X950(N)HXHFE180/E30(90), які прокла­даються на підтримувальних вогнестійких системах класу Е-30(90) та збері­гають функціональність протягом 30 та 90 хвилин, відповідно.

Для зовнішнього освітлення прилеглої території застосовуються енергозбережні світлодіодні світильники, які встановлюються на металевих опорах гарячого цинкування висотою 8м. Мережі зовнішнього освітлення прокладаються у землі в ПВХ трубах з улаштуванням технологічних коло­дязів біля опор та на поворотах.

Живлення зовнішніх зарядних пристроїв для електромобілів перед­бачено від ВРП житлових будинків.

Проектом передбачається диспетчеризація та автоматизація інже­нерного обладнання систем опалення, водопостачання, вентиляції.

Об’єкт обладнаний телекомунікаційними системами, системами відео­спостереження та охоронної сигналізації.

У проекті наведені принципові рішення щодо організації будівництва. Земляні роботи виконуються екскаваторами типу ЕО-4321А з ємністю ковша 0,65м3, ЕО-2621В з ємністю ковша 0,25м3 та бульдозерами типу ДЗ-42 потужністю 70кВт.

Улаштування буроінєкційних паль виконується за допомогою уні­версальних бурових установок типу Bauer.

Бетон на будівельний майданчик завозиться автобетонозмішувачами з ємністю барабана 5м3 або з ємністю барабана 7м3. Подавання бетону вмонолітні конструкції виконується із шнекових бункерів в баддях з від­кидним днищем та за допомогою бетононасосів типу «Putzmeister».

Монтажні роботи виконуються баштовими кранами типу Liebherr здовжинами стріл 36м, 40м, 45м, 48м з вантажопідйомністю 1,5-8,0т, типу Potain з довжинами стріл 30м, 35м, 50м з вантажопідйомністю 1,7-10,0т, типу КБ-403 зі стрілою 30м з вантажопідйомністю 3,0-8,0т, авто­мобільними кранами вантажопідйомністю 16т, 25т, 32т, гусеничними кранами вантажопідйомністю 25т.

Тривалість будівництва становить:

1 п.к. ‒ 10,0міс., у т.ч. підготовчий період – 1,0 міс.;

2 п.к. ‒ 10,5міс., у т.ч. підготовчий період – 1,0 міс.;

3.п.к. ‒ 10,5міс., у т.ч. підготовчий період – 1,0 міс.;

4 п.к. ‒ 11,5 міс., у т.ч. підготовчий період – 1,0 міс.;

5 п.к. ‒ 1,0міс.;

6 п.к. ‒ 13,0міс., у т.ч. підготовчий період – 1,5 міс.;

7 п.к. ‒ 12,0міс., у т.ч. підготовчий період – 1,5 міс.;

8 п.к. ‒ 14,5міс., у т.ч. підготовчий період – 1,5 міс.;

9 п.к. ‒ 10,5міс., у т.ч. підготовчий період – 1,0 міс.;

10 п.к. ‒ 15,5міс., у т.ч. підготовчий період – 1,5 міс.;

11 п.к. ‒ 18,0 міс., у т.ч. підготовчий період – 2,0 міс.;

12 п.к. ‒ залишається без змін.

13.п.к. ‒ 11,5 міс., у т.ч. підготовчий період – 1,0 міс.;

14 п.к. ‒ 16,5 міс., у т.ч. підготовчий період – 1,5 міс.;

15 п.к. ‒ 0,5 міс.;

16 п.к. ‒ 0,5 міс.;

17 п.к. ‒ 1,0 міс.;

18 п.к. ‒ 1,0 міс.;

19 п.к. ‒ 1,0 міс.

Загальна тривалість будівництва XI черги становить ‒ 44,0міс.

Проектом передбачені заходи, регламентовані нормативними актами щодо забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення.

Підключення житлових будинків і громадської будівлі до інженерної інфраструктури, втому числі електропостачання, водопостачання, каналізації таінших видів інженерного забезпечення, запроектовано від існуючих міських мереж з урахуванням їх розрахункових потужностей.

Проектне рішення і технологічний розділ щодо закладів ресторан­ного господарства відповідають вимогам ДБНВ.2.2-25:2009 «Підприємства харчування».

Заклади ресторанного господарства та кав’ярні, які працюють на гото­вій продукції промислового виробництва, завантажуються через основний вхід до початку роботи закладу.

Для забезпечення персоналу необхідними побутовими умовами про­ектом передбачені: гардероб для виробничого персоналу з душовою, службове приміщення, санвузол персоналу.

Проектні рішення щодо закладів торгівлі продовольчими та непродо­вольчими товарами відповідають вимогам ДБНВ.2.2-23:2009 «Підприємства торгівлі». Поставки харчових продуктів здійснюватимуться автотранспортом, який має санітарний паспорт. Товари доставляються з розподільного центру дозованими та фасованими до закладу, де відбувається оцінювання продоволь­чих товарів за кількістю таякістю. Завантаження закладу товаром відбувається до початку роботи торговельного залу. Завантаження відбувається за допо­могою ручних транспортних візків та вручну. Переміщення товарів у горизон­тальному напрямку здійснюється ручними візками та пересувними стелажами. Завантажування ітранспортування товарів здійснюється відповідно до вимог техніки безпеки.

Для організації роботи закладів торгівлі проектом передбачено ряд підсобних, допоміжних і побутових приміщень.

Для короткострокового зберігання товарів (запас на 1‒2 доби) перед­бачено складські приміщення, з урахуванням норм товарного сусідства тарежимів зберігання товарів.

Це середньотемпературна камера (СТК) зтемпературним режимом зберігання від 0°С до +2°С та встановлені холодильні шафи.

Усі майданчики різного призначення передбачені з відповідними сані­тарними розривами, з урахуванням вимог ДБНБ.2.2-12:2018 та ДСП173-96.

Передбачена проектом схема сміттєвидалення відповідає вимогам ДСанПіН145-2011 «Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць».

До початку експлуатації замовником мають бути укладені відповідні договори на вивезення твердих побутових відходів та люмінесцентних ламп на утилізацію.

Для планованої діяльності було проведено оцінку впливу на дов­кілля згідно з вимогами Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» за результатами якої отримано висновок з оцінки впливу на довкілля, виданий Департаментом екологічної безпеки та дозвільно-ліцензійної діяль­ності Міністерства енергетики тазахисту довкілля України від 15.10.2019 №7-03/12-20197114043/1 згідно зяким провадження планованої діяльності єдопустимим. Також зазначено, що відповідно до результатів розгляду Звіту з ОВД здійснення додаткової оцінки впливу на довкілля на іншій стадії проектування не вимагається.

Листом ТОВ «ТЕРЕМКИ-БУД» від 09.11.2020 №268 зазначено, що відкоригований проект не потребує повторної оцінки впливу на довкілля згідно з вимогами Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та п.7 постанови Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 №1010.

Разом з тим проектом передбачено виконання усіх екологічних умов провадження планованої діяльності, які зазначені у висновку Міністерства енергетики та захисту довкілля України 7-03/12-20197114043/1 від 15.10.2019 з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності.

У складі відкоригованого проекту розроблений розділ «Оцінка впливів на навколишнє середовище» (ОВНС), у якому визначено, що будівництво таексплуатація запроектованого об’єкта не спричинить понаднормативного впливу на стан навколишнього середовища.

Багатосекційні житлові будинки №№ 227-229, 302-304 запроекто­вано І ступеня вогнестійкості, житловий будинок №230 запроектовано ІІступеня вогнестійкості. Умовну висоту 6-10-поверхових секцій прийнято до 26,5м, 16-поверхових – до 47м.

Для евакуації людей у 6-10-поверхових житлових секціях передба­чені сходові клітки типу СК1, у 16-поверховихсходові клітки типу Н1. У16-поверхових житлових секціях передбачені системи димо- і тепловида­лення згідно з ДБН В.2.5-56:2014 та механічна припливна система як джерело надходження холодного повітря (компенсації) в коридори, з яких організується димовидалення.

У 16-поверхових житлових секціях передбачено системи зі ство­рення різниці тисків (підпору повітря) у шахтах пасажирських ліфтів згідно з ДБН В.2.5-56:2014. Передбачено влаштування систем зі створення різниці тисків у тамбур-шлюзах ліфтів у цокольних поверхах. Для пожежогасіння квартир із середини будинку, для прокладання рукавної лінії, проектом передбачено проміжок між маршами сходової клітки завширшки не менше ніж 75мм. Як другий евакуаційний вихід укожній квартирі, починаючи здругого поверху та вище, запроектовані площадки «відстійники» згідно з п.б)8.10 ДБН В.2.2-15:2019. Уцокольних поверхах будинків №№ 228, 230, 302, 303, 304 і частково під сформованим внутрішнім двором будинку запроектовані однорівневі наземні паркінги.

Евакуацію людей при пожежі з паркінгів передбачено безпосередньо назовні. Додаткові виходи з паркінгів передбачені на відкриті сходи типу С2 безпосередньо назовні - у внутрішній двір будинку. Шахти ліфтів житлових секцій внадземних поверхах відокремлені від об’єму сходових кліток протипожежними стінами і перегородками з класом вогнестійкості REI (EI) 150хв.

Запроектований об’єкт обладнано системами протипожежного захисту. Для наземних паркінгів, відповідно до завдання на проектування системи автоматичного пожежогасіння, яке розроблено згідно з ДБН В.2.5-56: 2014, замовником обрано автоматичну систему аерозольного пожежогасіння. Проектні рішення автоматичної системи пожежогасіння розроблені інже­нером проектувальником, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат. При цьому обов’язковою умовою використання зазначеного виду пожежо­гасіння є те, що у паркінгу в момент спрацювання системи пожежогасіння мають бути відсутні людей. Також під час проектування, будівництва та експлуатації паркінгу повинні бути дотримані вимоги пунктів 8.1.7, 8.1.8, 13.4.8, 13.4.9 ДБНВ.2.5-56:2014 тапункту 4.5 розділу 7 ДСТУ4490:2005.

До будинків передбачені проїзди для пожежної техніки для виконання рятувальних робіт ігасіння пожежі на нормативній відстані. Зовнішнє пожежогасіння забезпечується від запроектованих пожежних гідрантів.

У проекті прийняті загальні технічні рішення, регламентовані норма­тивними актами з техніки безпеки та охорони праці, що забезпечують без­печну експлуатацію об’єкта, зокрема:

автоматизація інженерних систем: водопостачання, опалення та вентиляції; усі системи механічної припливної вентиляції у випадку пожежі авто­матично відключаються;

ізоляція трубопроводів систем опалення, теплопостачання, холодного тагарячого водопостачання від індивідуальних водонагрівачів (бойлерів) зметою запобігання опікам іконденсації вологи;

захисне заземлення електричної апаратури та приладів для запобігання електротравматизму;

аварійне освітлення при евакуації;

відокремлення шляхів евакуації з приміщень громадського призначення від житлової частини будинку;

місцеві відсмоктування від місць надмірного виділення тепла.

Категорія вбудованих паркінгів за вибухопожежною та пожежною небезпекою – В.

Проектом паркінгів передбачаються рішення щодо забезпечення дотримання правил охорони праці та безпеки водіїв і персоналу, які обслуго­вують паркінг, своєчасної евакуації автомобілів, улаштування робочого, ава­рійного та евакуаційного освітлення. Уздовж огородження та навколо колон передбачені колесовідбійні пристрої.

Шляхи руху автомобілів та евакуації людей забезпечуються орієнту­вальними покажчиками, облаштовуються освітленням ізв’язком.

Електрообладнання запроектовано з надійним захисним заземленням та облаштовується пристроями захисного відключення.

Для працівників створені нормальні побутові умови. Основні та допо­міжні приміщення освітлюються, опалюються, вентилюються у відповід­ності до вимог чинних норм.

Дотримані норми технологічного проектування, які передбачають відстані між устаткуванням і проходи, що виключають можливість травма­тизму.

У проекті прийнято основні рішення щодо енергозбереження таенергоефективності, зокрема:

передбачено застосування енергозбережного та екологічно безпечного обладнання, матеріалів, сертифікованих в Україні;

згідно з матеріалами проекту значення теплотехнічних показників для всіх зовнішніх огороджувальних конструкцій житлових будинків №№227-230, 302-304 прийняті вмежах нормованих (у т.ч. конструкції стін, сумі­щеної покрівлі, цокольної стіни на глибину промерзання, підлоги примі­щень на першому поверсі зобслуговчим персоналом, вікон, вітражів, світлопрозорих конструкцій стін) відповідають вимогам ДБНВ.2.6-31: 2016, утому числі забезпечують дотримання санітарно-гігієнічних вимог (табл.5 ДБН В.2.6-31:2016);

клас енергетичної ефективності усіх будинків, що коригуються в складі ХІчерги будівництва наКільцевій дорозі,1,1а,1в, у відповідності доматеріалів проекту, відповідає класу «С» за ДБНВ.2.6-31:2016 (відпо­відність класу енергетичної ефективності і теплотехнічних показників підлягає уточненню наробочій стадії проекту, при цьому клас енерго­ефективності не може бути прийнятий менше класу «С»);

на всіх зовнішніх входах до житлових будинків передбачені тамбури таутеплені двері на запасних входах;

теплопостачання будинків передбачається від тепломереж, прокладання попередньо ізольованих труб прийнято без каналів з уводом тепла в ІТП кожного будинку;

усі ІТП обладнуються теплолічильниками та лічильниками обліку води, автоматичними регуляторами теплового потоку для зменшення тепла унеробочий час, регулювання теплового потоку в залежності від темпе­ратури зовнішнього повітря;

для систем опалення передбачається комплекс автоматики, який забез­печує безперервну надійну гідравлічну, стійку роботу;

передбачається моніторинг роботи обладнання і всіх інженерних систем з диспетчерської;

квартири обладнуються теплолічильниками, лічильниками холодного водопостачання;

радіатори оснащуються термостатами;

робота інженерних систем (ІТП, водопостачання, електропостачання) – автоматизована;

облік електроенергії передбачається загальнобудинковими і поквартир­ними електронними електролічильниками;

регулювання освітлення вестибюлів, холів і поповерхових коридорів передбачається вимикачами з витримкою часу та вмиканням світиль­ників від датчиків руху;

освітлення території будинків, під’їзних доріг, тротуарів у нічний час прийнято автоматичне - від реле часу, та фотореле;

використання світильників з енергозбережними лампами.

Експертиза проведена за напрямами, зазначеними у 8.6 ДСТУ8907: 2019 «Настанова щодо організації проведення експертизи проектної докумен­тації на будівництво».

При цьому у відповідності до 8.6.9 зазначеного стандарту допрове­дення експертизи проектної документації не залучались експерти зпитань ядерної і радіаційної безпеки, та експертиза за цим напрямом не проводилась, оскільки об’єкт не призначений для поводження з радіоактивними матеріа­лами та відходами від них.

Згідно з листом замовника від 18.09.2020237 експертиза проекту здійснена без розгляду кошторисної частини проектної документації.

У процесі розгляду проекту за зауваженнями ТОВ «Українська буді­вельна експертиза» проектною організацією за погодженням із замовником у проект внесені зміни і доповнення.

Відповідальність за внесення змін в усі примірники проекту поклада­ється на генпроектувальника та замовника.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Neely Ledner

Last Updated: 09/04/2023

Views: 5589

Rating: 4.1 / 5 (62 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Neely Ledner

Birthday: 1998-06-09

Address: 443 Barrows Terrace, New Jodyberg, CO 57462-5329

Phone: +2433516856029

Job: Central Legal Facilitator

Hobby: Backpacking, Jogging, Magic, Driving, Macrame, Embroidery, Foraging

Introduction: My name is Neely Ledner, I am a bright, determined, beautiful, adventurous, adventurous, spotless, calm person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.