Реєстр документів ЄДЕССБ (2023)

Коригування(3К) проекту«Будівництвожитлово-офісного комплексу зторговими приміщеннями, приміщеннямисоціальної інфраструктури тапідземним паркінгом попросп.Перемоги,42 у Шевченківськомурайоні м.Києва»(коригування ІІпускового комплексу) виконано ТОВ«Бюро інвес­тиційнихпроектів – проектний менеджмент» (03151, м.Київ,вул.Народного Ополчення,5-А) у 2017році, ГАП – БутенкоО.Д. (кваліфікаційний сертифікат: СеріяАА №000666від08.11.2012, свідоцтво про підвищення кваліфікації №1382від17.11.2017), на замовлення ТОВ«Київський завод світлочутливих матеріалів «ФОТОН» напідставі:

містобудівнихумов та обмежень для проектування об’єкта будівництва №1874/0/7-1-18 від19.02.2018, затверджені наказом Департаменту містобудування та архітектуривиконавчого органу Київської міської ради (КМДА)№175 від 02.03.2018;

завданняна коригування (3К) проекту, затвердженого замовником;

технічних умов і листів щодопроектування об’єкта, виданих відпо­відними службами м.Києва.

Проект «Будівництвожитлово-офісного комплексу з торговими приміщеннями, приміщеннями соціальноїінфраструктури та підземним паркінгом на проспектіПеремоги,42 уШевченківському районі м.Києва» був розроблений у 2006році та отримавпозитивний висновок комплексної державної експертизи №5451 від21.08.2006, наданий службою «Київдерж­експертиза».

Згідно з цим проектом планувалось зведенняоб’єкта в одну чергу:

семисекційного житлового будинку висотою8, 9 та 10поверхів іззагальною кількістю квартир 322шт. тапідземним паркінгом на393машино-місця;

офісної будівлі висотою18+3техповерхи з підземним паркінгомна225машино-місць.

У 2013 році було виконано коригуванняпроекту «Будівництво житлово-офісногокомплексу з торговими приміщеннями,приміщеннями соціальної інфраструктури та підземним паркінгом попросп.Перемоги,42 уШевченківськомурайонім.Києва», за результатами розгляду якого ТОВ«Укрбудекспертиза» булонадано експертний звіт № 3-133-13-ЕП/КО від27грудня 2013року.

Коригуванням проекту передбачалось:

1.Житловий будинок:

улаштування антресольних поверхіву вбудованих приміщеннях секцій2, 3 та 7;

збільшення висоти житловихповерхів до 3,6м;

зміна планувань квартир такількості кімнат у квартирах відповідно до завдання замовника;

коригування інженерних розділівжитлової частини комплексу: «Опалення і вентиляція», «Дахова котельня»,«Водопровід і каналі­зація», «Електрообладнання» у зв’язку з переплануванням таопти­мізацієюінженерних рішень, а також у зв’язку з припиненням виготовлення попередньопередбаченого обладнання.

2.Офіснабудівля:

зменшенняповерховості на чотири поверхи, з 18-ти до 14-ти поверхів,зарахунок офісних поверхів.

3.Розміщення трансформаторноїпідстанції (ТП-РП) у північній зоні ділянки, за сьомою секцією.

Зведення об’єкта передбачалось у два пусковихкомплекси:

Іпусковий комплекс – житловийбудинок, ТП-РП;

IIпусковий комплекс – офісна будівля.

На період проведення експертизи житлово-офісний комплекс пере­бував устадії незавершеного будівництва.

Виконане у 2013році коригування(2К) проекту«Будівництво житлово-офісного комплексу зторговими приміщеннями, приміщеннямисоціальної інфраструктури та підземним паркінгом попросп.Перемоги,42 уШевченківськомурайоні м.Києва. ІІ пусковий комплекс, офіснабудівля» надавалось на розгляд доТОВ «Укрбудекспертиза», за результатами якого замовнику було надано експертнийзвіт №3-110-14-ЕП/КО від 13 травня 2014 року зрекомендацією дозатвердження проекту.

Коригуванням (2К)проекту передбачалось зменшенняповерховості офісної будівлі на п’ять поверхів (з 14-ти до 9-ти поверхів) зарахунок офісних поверхів.

На теперішній час І пусковий комплекс (житловий будинок, РП-ТП) введено в експлуатацію згідно з сертифікатом відповідності Державноїархітектурно-будівельної інспекції України серіяІУ, №165143360021від02.12.2014, виданого на підставі акта готовності об’єкта доексплуатації від20.11.2014 року.

Суть нинішнього коригування (3К) проекту полягає узміні цільового призначення будівлі – замість офісної частини комплексупроектується жит­лова забудова (ІІ пусковий комплекс).

Більша частина відведеного майданчика забудовується підземнимтрирівневим паркінгом з технічними приміщеннями будівель комплексутастилобатною частиною у рівні першого поверху житлових будинків(умежах дворового простору висотних секцій).

На експлуатованій покрівлі стилобатуоблаштовується дворовий про­стір, у тому числі під’їзддо будівель комплексу, майданчикидля відпо­чинку дорослих, занять фізкультурою та господарських потреб.

Вихід на рівень майданчиків здійснюється здругого поверху житлових секцій, а також по відкритійрампі заїзду на стилобат, яка використовується також для заїзду пожежних машин.

Вище стилобату розміщуються житлові секції (за ГП №№ 2.1, 2.2, 2.3,2.4) із вбудованими нежитловими приміщеннями на першому, другому та третьомуповерхах.

При цьому в стилобатній частині (за ГП №2.5) і у вбудованих при­міщенняхжитлових секцій (за ГП №№ 2.1, 2.2, 2.3, 2.4) на першому, другомута третьому поверхах розміщуються громадські приміщення діло­вого,культурно-побутового і комерційного призначення, з улаштуванням окремих входів.

На першому поверсі та в стилобатній частині розташовано примі­щеннямагазину роздрібної торгівлі, фізкультурно-оздоровчого комплексу, побутовогообслуговування населення (аптечний кіоск і салон красоти), ресторану на50посадкових місць.

На другому та третьому поверхах житлового будинку розміщені офіси.

У межах збудованого шпунтового огородження котловану запроек­тованотрирівневий підземний паркінг (за ГП №3).

Житловий будинок в плані має трапецієподібну форму, складається з чотирьохсекцій.

Головний фасад зорієнтовано в бік проспекту Перемоги.

Вхідні групи підприємств та установ громадського призначення зосереджені наголовному фасаді.

На секціях (за ГП№№2.2, 2.3) запроектовано дахову газову котельню (за ГП №2.7), яка забезпечує потреби утеплопостачанні та гарячій воді ІІпускового комплексу.

Інженерне забезпеченняжитлового будинку передбачається від мереж, влаштованих при будівництві Іпусковогокомплексу. Для електропоста­чання передбачено розміщення вбудованоїтрансформаторної підстанції, яка працює на сухих трансформаторах і не розміщуєтьсянад, під та без­посередньо не примикає дожитлових приміщень (вона межує з приміщеннями громадського призначенняабо паркінгу) та має окремий ізольований вихід на вулицю. Трансформаторнапідключається до РП/ТП, збудованої ускладі Іпускового комплексу.

Ділянка загальною площею 2,0327гарозташована на проспекті Перемоги,42 у Шевченківському м.Києва.Площа ділянки будівництва (для ІІ пускового комплексу) – 0,5941га.

Межі земельної ділянки:

з півночі – територія попередніхчерг будівництва;

зі сходу – комунальне підприємство«Парк ім.О.С.Пушкіна»;

з півдня – проспект Перемоги;

із заходу – територія кіностудіїім.Олександра Довженка.

Територія будівництвавільна від інженерних мереж ізелених насаджень.

Рельєф ділянки спокійний, з невеликим похиломз північного заходу на південний схід. Відмітки коливаються від 159.70 до161.48м.

Заїзд на територію передбачений з проспектуПеремоги. Ширина внутрішніх проїздів − від 3,5 до 7м.

Організація рельєфу виконана з урахуваннямвисотного положення існуючих будівель, споруд, доріг, інженерних мереж,проспекту Перемоги. Проектні поздовжні ухили коливаються від 5 до 13‰,поперечні − від 5‰ до 20‰.

Відведення поверхневихвод передбачено по лотоках проїздів умережу запроектованої дощової каналізації з подальшимвипуском у міську сис­тему дощової каналізації та виконано під час будівництваІ пускового комплексу.

Проект благоустрою передбачає влаштуванняпроїздів, тротуарів, майданчиків різногопризначення. Проїзди запроектовані з гранітної колотої бруківки та плитки ФЕМ, тротуари – з плитки ФЕМ,спортивні майданчики – із гуми. У місцях перетину тротуарів завтопроїздами передбачено пони­ження бортового каменю.

На вільній від забудови, проїздів, тротуарів імайданчиків території влаштовуються газони та квітники з додаванням рослинногошару ґрунту, висаджуються дерева та кущі.

Інженерно-геологічнівишукування (уточнювальні) виконані у вересні 2017року ТОВ «Геотоп» (звіт №721/08).

У геологічній будові ділянки до розвіданої глибини 40,0м берутьучасть з поверхні: сучасні насипні відклади (представлені супіском з про­шаркамисуглинку та різнозернистим піском), що місцями значною потуж­ністю покриваютьверхньо- та середньоплейстоценові водно-льодовикові утворення (представленіпісками та піщанистим супіском), під якими розміщуються середньоплейстоценовіалювіально-флювіогляціальні піски. Залягання літологічних шарів переважногоризонтальне.

Гідрогеологічі умови майданчика характеризуються присутністю постійного,безнапріного водоносного горизонту. Абсолютні відмітки уста­леного рівняпідземних вод коливаються в межах 146.50−146.70м, що від­повідає глибинам2,3м − з існуючого котловану, та 13,5м − з верхньої поверхні.

Сезонне підняття рівня грунтових вод прогнозується до 1,0м відзафіксованого на час вишукувань (серпень 2017року).

По відношенню до бетонів марки W4 підземні водислабоагресивні за вмістом агресивної вуглекислоти.

Відповідно до додаткаБ ДБНВ.1.1-25-2009 «Інженерний захист територійта споруд від підтоплення та затоплення» територія будмайдан­чика відноситьсядо потенційно періодично підтоплюваної.

За розрахунком,наведеним у матеріалах проекту, погодженим замов­ником, житлово-офіснийкомплекс відноситься до класу наслідків (відпові­дальності) СС3.

Згідноз ДБНВ.1.1-12:14 «Будівництвоу сейсмічних районах України», відповідно до карти ЗСР-2004-С майданчикбудівництва розташований урайоні з фоновою сейсмічною інтенсивністю6балів за шкалою МSК-64.

Відповідно до данихінженерно-геологічних вишукувань ґрунти, які складають ділянку, відносяться доІІІ категорії за сейсмічними властивостями.

Згідно з листом ТОВ «Науково-виробнича фірма«Геолого-Геодезич­ний сервіс» від 27.03.2018 №5, передбачено спеціальнідослідження щодо визначення інтенсивності сейсмічного впливу на майданчикбудівництва заугодою №66 від 23.03.2018 та рекомендовано прийнятирозрахункову сейсмічність майданчика 6 балів.

Комплекс спорудІІпускового комплексу складається з чотирьох споруд (блоків):

блок1 − будівля висотою84,5м, 20 − 23-поверхова;

блок2 − будівля висотою51,6м, 10 − 15-поверхова;

блок2а−будівлявисотою 51,6м, 10 ‒ 15-поверхова, дзеркально доблока 2;

блок3−будівля зтрьох підземних та одного надземного рівня (стилобат).

Прийнятаконструктивна схема для всіх блоків: рамно-в’язевий каркас з монолітного залізобетону з вертикальними залізобетоннимидіафраг­мами та ядрами жорсткості з безригельним виконанням перекриттів.

Длязабезпечення рамно-в’язевого ефекту роботи залізобетонного безригельногокаркаса та забезпечення стійкості від прогресуючого обвалення у відповідностідо п. 4.62 ДБН В.2.2-24 проектом передбачені (відповідно до роз’яснень листа ДП«НДІБВ» від 07.02.2017 №72/01-10) такі конструктивні заходи:

створеннянерозривності перекриттів (ефект жорсткого диска) та забез­печення непереривності армування конструкцій у плані та по висоті;

застосування подвійного непереривногоармування перекриттів у верх­ніх та нижніх зонах із загальною площею в обохнапрямках не менше 0,25%;

забезпечення надійного стикуванняй анкерування арматури у місцях з’єднання стін, колон та перекриттів.

Призабезпеченні таких конструктивних вимог до безригельного каркаса йогопросторова робота буде рамно-в’язевою і згідно з табл. 7.1 ДБН В.1.1-12:2014 – не буде мати обмеження наповерховість при сейсміч­ності 6 балів.

Блоки відокремлені один відодного деформаційними швами, щовирішені на спарених колонах.

Просторова жорсткість і стійкість спорудзабезпечується сумісною роботою вертикальних елементів (колони, пілони,залізобетонні стіни ліф­тово-сходових вузлів) і плит перекриття як жорсткихдіафрагм, незмінних усвоїй площині.

Колони та пілони – різного перерізу, в залежностівід їх розміщення.

Плити перекриття – товщиною 250мм.

Плитапокриття стилобату – плоска монолітна залізобетонна, товщи­ною 300мм, розрахованана вагу засипки та проїзд пожежного автомобіля.

Стіни сходово-ліфтових вузлів – товщиною250мм.

Стіни і плити пандусів – товщиною 250мм,

Сходи – монолітні залізобетонні.

Зовнішні стіни – цегла,товщиною 250мм, з вентильованою фасадною системою, розташовані в межах поверхів міжперекриттями.

Басейн – монолітний залізобетон, товщина стін і днища − 300мм, бетон − класу С25/30 (В30), W8, з добавками длязбільшення водонепроник­ності. Зона басейну перекривається куполом,запроектованим у вигляді двошарнірних арок з круглих труб Æ150×5. Покриття – полікарбонат. Просторова жорсткістьзабезпечується системою в’язей та кріпленням допарапетів.

Огородження котловану виконано з буронабивних паль Æ820мм зґрунтовими анкерами. У зв’язку з тим, що котлованпростояв відкритим близько 8−10 років, фірма «Основа-Солсіф» виконує обстеженняпаль таанкерів щодоможливості їх подальшого використання.

У котловані частково виконані палі під офісну будівлю, що були передбаченіпопереднім проектом. Після їх обстеження та отримання відповідного висновку зарезультатами цього обстеження, буде прийнято рішення щодо їх використання внаступній стадії цього проекту.

Для блоків 1, 2, 2а виконуються комбіновані пальово-плитні ростверки: висотою 1,5м для блока1 та висотою1м для блоків 2, 2а.

Для блока3 виконуються окремі ростверкивисотою 1,0м з кущовим розміщенням паль,об’єднаних силовою підлогою товщиною 300мм.

Проектом прийняті палі Æ820мм, L=15м для блока1 та Æ620мм для блоків 2, 2а, 3. В основі паль − грунти ІГЕ-7 (пісокпилуватий) з харак­теристиками a=35°, Е=40МПа.

По низу плити силовоїпідлоги та плитних ростверків висотних будівель виконується гідроізоляція ззастосуванням матеріалів та технології фірми «Техноніколь» або аналог, по закидці шпунтової огорожі (між закидкою та палями огорожі котловану)– бентонітові мати.

Будівництвооб’єкта може бути реалізовано за умови виконання погод­женої замовником будівництвапрограми науково-технічного супроводу проектування і будівництва об’єкта «Будівництво житлово-офісного комп­лексу зторговими приміщеннями,приміщеннями соціальної інфраструктури та підземним паркінгом попросп.Перемоги,42 у Шевченківськомурайоні м.Києва», ІІ пусковий комплекс, який здійснюється КНУБА задоговором №12/17 від 27 грудня 2017року.

Житлово-офісний комплекс з торговимиприміщеннями складається з чотирисекційного житлового будинку з підземнимпаркінгом, трьома поверхами офіснихприміщень у кожній секції, дитячим закладом коротко­тривалогоперебування дітей та вбудованими нежитловими приміщеннями, розташованими на першомуповерсі: фітнес-центром, продовольчим магазином, рестораном та аптекою.

Паркінг− на 269паркувальнихмісць для легкових автомобілів запроектованотрирівневимна відмітках мінус4.600, мінус7.900, мінус11.200. Паркінг − манежного типу, з перпендикулярнимрозташуванням автомо­білів до осі проїзду. У паркінгузапроектовано дві односмугові криволінійні рампи. Перша рампа призначена дляв’їзду автомобілів на перший рівень паркінгу. Для спуску з першого на другий таз другого на третій рівень упаркінгу запроектовані дві односмуговікриволінійні рампи. Друга рампа призначена для виїзду автомобілів з першогорівня паркінгу. Нав’їзді-виїзді передбачено приміщення охорони.

Приміщенняпідземного паркінгу облаштованоприпливно-витяжною вентиляцією, опалюєтьсятільки на першому рівні.

Технічнеобслуговування автомобілів здійснюється поза паркінгом на спеціалізованихстанціях технічного обслуговування.

Організаціятехнологічних процесів розроблена з урахуванням габа­ритів автомобілів,напрямків їх руху, вимог видимості, освітлення, повітря­ного обміну,протипожежних вимог.

Прибирання приміщень паркінгу здійснюється підлогоприбиральною машиною фірми«КORHER».

Режим роботи паркінгу – цілодобовий, 7 днів на тиждень, 365днів нарік. Загальнакількість працюючих у паркінгу − 6 чоловік.

Офісніприміщення. На трьох першихповерхах кожної секції житло­вого будинку розміщено офісні приміщення. Вхід доофісних приміщень передбачений окремо відвхідної групи житлового будинку. Проектом перед­бачається умовнийрозподіл площ для організації робочих місць.

Супермаркетпродуктів, розміщений напершому поверсі житлово-офісного комплексу на відмітці мінус0.450,призначений для реалізації про­довольчих і непродовольчих товарів промисловоговиготовлення, напів­фабрикатів, супутніх товарів. Доставка товарівавтотранспортом, виванта­ження товарів з автотранспорту здійснюється вручну,транспортування всупермаркеті − за допомогою ручних гідравлічних візків.Основний потік товарів надходить у заводській упаковці. Товари надходять натериторію складу супермаркету, дохолодильних, морозильних камер або безпосередньо до торговельного залу.Зберігання товару передбачено на стелажах або під­донах.

Розрахунок з покупцями здійснюється у зонірозрахунку за касо­вими столами з транспортерною стрічкою і сканером.

Режим роботи: з 7-00 до 22-00 год.

Загальна кількість працюючих – 33чоловіки.

Аптека типу аптечний кіоск запроектована для продажуготових лікарських форм і засобів санітарії, гігієни та виробів медичногопризна­чення. Завозять товари до аптеки автотранспортом. До складу приміщень аптеки входять: торговельний зал із зоноюобслуговування населення ізапри­лавочною зоною, комора лікарськихпрепаратів, комора засобів санітарії, гігієни та засобів медичного призначення.Для розрахунку з відвідувачами передбачено контрольно-касові апарати.

Режим роботи: з 8-00 до 22-00год.

Загальна кількість працюючих – 8чоловік.

Фітнес-центр розміщений на першому поверсі. Пропускна спро­можністьфітнес-центру становить100 чоловік, якіодночасно займаються.

У фітнес-центрі передбачено: басейн на22чоловіки, тренажерний зална30чоловік, зал для групових занятьна 22чоловіки, СПА-зона на10чоловік, зона відпочинку басейну на 16чоловік.

Спортивний комплекс працює 365 днів на рік, з7-00 до 23-00год.

Загальна кількість працюючих – 28чоловік.

Салонкраси розміщений на відмітцімінус 0.450.

Режим роботи: з 8-00 до 21-00 год.

Загальна кількість працюючих – 8чоловік.

До переліку послуг входять: перукарськіпослуги, послуги майстра з манікюру, та педикюру, масажу, косметологічніпослуги.

Дитячийзаклад короткотривалого перебування дітей розміщено вжитловій секції №2.4 навідмітці +5.400 та передбачає короткотривале (дочотирьох годин)перебування дітей віком від 3 до 6 років.

Заклад включає дві групи місткістю по 7 і 10дітей.

Режим роботи закладу: з 8-00 до 20-00 год.

Штат персоналу – 7чоловік.

Ресторанна 50 посадкових місцьпроектується в секції №2.4.

Обслуговування відвідувачів – офіціантами тачерез барну стійку.

Режим роботи: з 8-00 до 21-00 год.

Загальна кількість працюючих – 20чоловік.

Асортимент страв:холодні та гарячі страви нескладного приготування з використанням напівфабрикатів (м’ясних і рибних)високого ступеня готовності, а також овочі, фрукти, кондитерські вироби, щопривозяться, хлібобулочні виробипромислового виробництва, напої (кава, чай, соки, алко­гольні табезалкогольні напої, тютюнові вироби).

Барна стійка розташовується у торговельномузалі та оснащується необхідним обладнанням.

Вертикальнийтранспорт. Вертикальнізв’язки між вхідними вести­бюлями та поверхами житлових секцій забезпечуютьсязагальними сходо­вими клітками та пасажирськими і пожежними ліфтами.

У житловому будинку розміщуються:

пожежні ліфти №1.1,№2.1, №3.1, №4.1 вантажопідйомністю 1000кг, зішвидкістю руху кабіни − 1,6м/с, з кількістю зупинок − 15 (ліфти№1.1, №4.1) та 22 (№2.1, №3.1). Ліфти − без машиннихприміщень;

пасажирські ліфти для мешканців№1.2, №2.2, №3.2, №4.2 вантажо­підйомністю 630кг,зі швидкістю руху кабіни − 1,6м/с, з кількістю зупинок − 15 (ліфти№1.2, №4.2) та 22 (№2.2, №3.2). Ліфти − без машиннихприміщень;

пасажирські ліфти на три рівніпідземного паркінгу для мешканців: №1.3, №2.3, №3.3вантажопідйомністю 630кг, та №4.3 вантажо­підйомністю 1000кг(для транспортування пожежних підрозділів). Швидкість руху кабіни −1,0м/с;

для офісних приміщеньзапроектовані пасажирські ліфти (№1.4, №2.4, №3.4,№4.4) вантажопідйомністю 630кг, зі швидкістю руху кабіни − 1,0м/с, зкількістю зупинок − 3, без машинного приміщення.

Пожежний ліфт розміщується в окремійізольованій шахті. У період нормального функціонування пожежні ліфтиексплуатуються як пасажир­ські ліфти.

Схемасміттєвидалення новобудовизапроектована згідно з п.2.17. ДСанПін145-2011 «Державні санітарнінорми та правила утримання територій населених місць»: у кухнях квартирвстановлюються утилізатори харчових відходів, виділено ліфт для транспортуваннятвердих побутових відходів.

Проектом передбаченорозміщення чотирьох сміттєкамер, як для житлового будинку, так і для вбудованихприміщень.

Сміттєприймальні камери облаштовані відповіднодо вимог п.5.12 ДБН В.2.2-15-2005.

Харчові відходи, щоутворюються в результаті діяльності закладів громадського харчування тапродовольчої торгівлі, зберігаються натериторії підприємств в холодильнихкамерах.

Тверді побутові відходи, що утворюються в результатідіяльності вбудованих приміщень збирають в поліетиленові пакети та зберігаютьнатериторії підприємств, в кінці робочого дня відносять до сміттєкамер,що найближче територіально розміщені та закріплені за підприємством.

Таким чином, створюються всі необхідні умовидля зберігання роздільного збору відходів, розташованих за видами у місцях їхутворення, що відповідає Закону України про відходи.

Сміття та відходи вивозяться спеціалізованимавтотранспортом задомовленістю кожного дня.

Згідно з ТУ ПАТ АК«Київводоканал» №1603від 27.04.2015 водо­постачання тапожежогасіння комплексу передбачено з водопровідної мережі Ø500ммпо проспекту Перемоги.

Проектом передбачено перекладанняводопровідної мережі Ø300мм попроспекту Перемоги від вул.Зоологічної до Ø500мм по просп.Перемоги, з переключенням усіх абонентів до новозбудованої мережі.

Господарсько-побутовістічні води згідно з ТУ ПАТ АК «Київводо­канал»№848 від 27.04.2015 відводяться до каналізаційного колектора Ø500ммпо проспекту Перемоги (за проектом, підключення комплексу здійснюється доіснуючих внутрішньомайданчикових мереж, що були збудовані для І пусковогокомплексу).

Водовідведення зтериторії забудови виконується закритою системою зпідключенням до існуючої дощової каналізаціїØ1000мм по проспекту Перемоги відповідно до ТУ КК «Київавтодор»№41-10-13 від 19.02.2013 (за проектом,підключення комплексу здійснюється до існуючих внутрішньо­майданчикових мереж,що були збудовані для І пускового комплексу).

Водопостачання комплексу здійснюється від двохвводів водопро­воду Ø150мм.

На вводі встановлюється водомірний вузол злічильником холодної води та засувка з електроприводом на обвідній лінії.

Для зниження та підтримки постійного тиску всистемі водопроводу після загального водолічильного вузла передбаченовстановлення регуля­торів тиску.

Для забезпеченнянеобхідного тиску в системі господарсько-питного водопроводужитлової частини передбаченіпідвищувальні насосні установки для першої та другої зон.

Вбудовані приміщеннязабезпечуються водою без підвищення тиску.

Необхідний тиск у системі внутрішньогопожежогасіння житлової частини забезпечується протипожежними насосами.Протипожежні насоси передбачені з ручним, дистанційним (від кнопок біля пожежнихкранів) таавтоматичним керуванням.

Пожежогасіння вбудованихприміщень здійснюється без підвищення тиску.

Одночасно із сигналомпро пуск насосів, подається сигнал на відкриття електрозасувки на обвідній лінії водолічильника навводах водопроводу, атакож сигнал у приміщення чергового.

На системахпожежогасіння житлової частини та паркінгу влашто­вуються по два пожежних патрубки Ø80мм для підключенняпожежних машин.

Гаряче водопостачання житлової частинизабезпечується від ІТП.

Облік гарячої води передбачається здійснюватиза показниками лічильника холодної води. Для циркуляції гарячої водипередбачені цирку­ляційні насоси.

Гаряче водопостачаннявбудованих приміщень передбачається за ком­бінованою схемою:

централізовано − від ІТП(фітнес-центр і ресторан);

від електроводонагрівачів (офісніприміщення та магазини).

Для технологічноговодопостачання басейну прийнято схему зворот­ного водопостачання з механічним очищенням на піщаномуфільтрі, із зне­зараженням хлором таавтоматичним поповненням «свіжої» води на компен­сування втраченої.

Длярезервного гарячого водопостачання ресторану проектом перед­бачено встановленняавтономних водопідігрівачів.

Відведення побутових стоків від житловоїчастини та вбудованих приміщень передбачається окремими системами.

Відведення стоків від ресторану передбачено вжироуловлювач.

Відведення дощових і талих вод з покрівлібудівлі передбачено сис­темою внутрішніх водостоків до зовнішніх мереж дощовоїканалізації згідно з ТУ Департаменту транспортної інфраструктури КМДА№41-10-13 від19.02.2013 (за проектом, підключення комплексу здійснюється доісную­чихвнутрішньомайданчикових мереж, що були збудовані для І пускового комплексу).Водостічні воронки прийняті з електрообігрівом.

Для відведення аварійних вод з приміщеньводопровідних насосних станцій та паркінгу у дощову каналізацію, передбачаютьсяприямки з дренажними насосами.

Джерелом теплопостачання житлового будинку єдахова котельня, газопостачання якої здійснюється згідно з ТУ ПАТ «КИЇВГАЗ»№714/29190 від 30.03.2011 та №713/29336 від 30.03.2011.

Котельняобладнується водогрійними котлами загальною потуж­ністю 3,900МВт імпортноговиробництва з покращеними технічними та екологічними показниками.

Дахова котельнярозташована на покрівлі житлового будинку №2 над технічним приміщенням навідмітці плюс 80.150 в осях 8-11/С−Ф.

Максимальні витрати газу по котельні становлять 455,00нм³/год.

Місцем забезпечення потужності є газопровід середнього тиску Ду500мм по проспекту Перемоги. Місцеприєднання − існуючий газопровід середнього тиску DN140ПЕ, з виходом газопроводусереднього тиску ізземлі на фасад Ду125мм та прокладанням по фасадубудинку №2 доШРП котельні.

Для зниження газопроводусереднього тиску до газопроводу низького тиску передбачається встановленняшафового регуляторного пункту (ШРП) зрегулятором тиску. Для виміру тискупередбачається встановлення приладу-реєстратора в шафі вузла обліку газу (ВОГ).Вузол ШРП і ВОГ встанов­люються на покрівлі будівлі №2.

На вводі газопроводу в котельню передбачено швидкодіючий запір­нийклапан.

Відведення димових газів проектом передбачається від двох дво­шаровихдимових труб Ø550/610мм та однією двошаровою димовою трубоюØ400/460мм на відмітку плюс 90.150м.

Вентиляція, передбачена у котельні – припливна, зпримусовим спо­нуканням, в об’ємі, необхідному для забезпечення горіння паливав котлах ідодаткового трикратного повітрообміну в приміщенні котельногозалу.

Видалення повітря з котельні здійснюється за рахунок природної вентиляції.

Робота котельні передбачається в повномуавтоматизованому режимізперіодичним наглядом диспетчерської служби.

Проектом передбачається влаштування теплопунктів ІТП№1,ІТП№2, ІТП№3.

Увід тепломереж прийнятий в ІТП №1, щорозташований на першому рівніпаркінгу на відмітці мінус4.600 в осях У−Р/2-5, з температуроютеплоносія t=90-70°С. ІТП №1 передбачається длятеплопостачання першої зони житлової частини.

Увід тепломереж прийнятий в ІТП №2, щорозташований на першому рівніпаркінгу на відмітці мінус4.600 в осях Ф−Т/7-12, з температуроютеплоносія t=90-70°С. ІТП №2 передбачається длятеплопостачання вбудованих приміщень і паркінгу.

Увід тепломереж прийнятий в ІТП №3, щорозташований на першому рівніпаркінгу на відмітці мінус4.600 в осях У−Р/14-17, з температурою теплоносія t=90-70°С. ІТП №3 передбачається для теплопостачання другої зонижитлової частини.

Теплопункт №1 обладнується вузлом комерційного обліку, модуль­ними блоками для систем опалення житлових приміщеньперщої зони житлової частини з параметрамитеплоносія t=80-60°С, модульними блоками для приготуванняводи в системі ГВП, зізмішувальними та циркуляцій­ними насосами, приладамиКВП таавтоматики.

Теплопункт №2 обладнується вузлом комерційного обліку, модуль­ними блоками для систем опалення вбудованих приміщень,модульними блоками для систем опалення паркінгів, модульними блоками для системтеплопостачання повітронагрівачів припливних систем вбудованих примі­щень,теплопостачання повітронагрівачів припливних систем паркінгівзпараметрами теплоносія t=80-60°С, модульними блоками дляприготу­вання води в системі ГВП, зі змішувальними та циркуляційними насосами,приладами КВП та автоматики.

Теплопункт №3 обладнується вузлом комерційного обліку, модуль­ними блоками для систем опалення житлових приміщеньдругої зони житлової частини з параметрамитеплоносія t=80-60°С, модульними блоками для приготуванняводи в системі ГВП, зізмішувальними та циркуля­ційними насосами,приладами КВП таавтоматики.

Проектом передбачені окремі прилади комерційного обліку витрат теплової енергії для житлових приміщень,вбудованих приміщень, паркінгів.

Системи опалення житлової частини, вбудованихприміщень, паркінгів передбаченіокремі та самостійні для кожного блока за функціональним призначенням та окреміі самостійні для кожного протипожежного відсіку.

Система опалення житлової частини прийнятадвозональна двотрубна,звертикальними магістральними стояками, з поповерховими відгалужен­нями, лічильниками для кожноїквартири, з радіаторами, обладнаними термо­статами.

Системи опалення вбудованих приміщень − водяні, двотрубні, гори­зонтальні,регульовані, з нагрівальними приладами, радіаторами, обладна­ними термостатами.

У приміщеннях паркінгів на мінус першому рівні передбачаютьсягоризонтальні двотрубні системи опалення. Як нагрівальні прилади перед­бачаються опалювально-вентиляційніагрегати, обладнані регулювальною арматурою, та окремі і самостійні длякожного протипожежного відсіку.

У приміщеннях паркінгів на мінус другому рівні та мінус третьому рівніопалення не передбачається. Приміщення паркінгів на мінус другому рівні та мінус третьому рівні обладнуютьсясистемами опалення утехнічних приміщенням, загальних коридорах, тамбурах.Як нагрівальні прилади перед­бачаються панельні радіатори, обладнані регулювальною арматурою. Вентиляція санвузлаохорони передбачена з механічним спонуканням.

Витяжна вентиляція приміщень санвузлів,кухонь, ванних кімнат житлової частинипередбачається через вентблоки, для останнього житлового поверху –індивідуальні канали з цегли, з природним та з механічним спонуканням надвох останніх поверхах. Приплив − крізь провітрювачі врамах вікон.

Системи вентиляції вбудованих приміщень 1−3-го поверхів перед­баченіокремі та самостійні для кожного блока за функціональним призна­ченням таокремі і самостійні для кожного протипожежного відсіку.

Вентиляція приміщення залудля відвідувачів ресторану передбачена припливно-витяжна змеханічним спонуканням (зтеплоутилізатором, з водя­нимповітронагрівачем, повітроохолоджувачем), з урахуванням забезпечення санітарнихнорм щодо зовнішнього повітря ікондиціонування приміщень, зрозрахунку підтримання допустимихпараметрів повітря у приміщеннях цілий рік.

У виробничих приміщенняхресторану передбачена прямоточна припливна система (зводяним повітронагрівачем) івитяжні системи.

Для запобігання розповсюдженню запахів від гарячого цехупро­ектом передбачається розрідження повітря у приміщенні, над обладнаннямкухні влаштовуються витяжні зонти, викиди від витяжних систем кухніобладнуються жироуловлювачами та фільтрами.

Викид повітря від витяжних систем виводиться на 2мвище покрівлі будівлі.

Вентиляція залу басейну прийнята припливно-витяжназ механічним спонуканням (з осушувачем, з теплоутилізатором, водяними повітронагрі­вачем і повітроохолоджувачем), зурахуванням забезпечення саннорми витрат зовнішнього повітря ікондиціонування приміщень, з розрахунку підтри­мання допустимих параметрівповітря у приміщеннях цілий рік.

Вентиляція залу групових занять у фітнес-центрі,магазину продуктів, офісних приміщень прийнята припливно-витяжна змеханічним спонуканням (зтеплоутилізатором, водяними повітронагрівачем,повітроохолоджувачем), зурахуванням забезпечення саннорми витратзовнішнього повітря іконди­ціонування приміщень, з розрахунку підтриманнядопустимих параметрів повітря у приміщеннях цілий рік.

Вентиляція СПА-зони, гардеробних, тренажерного залу, аптеки, салонукраси прийнята припливна прямоточна з механічним спонуканням (водяними повітронагрівачем,повітроохолоджувачем), з урахуванням забез­печення саннорми витратзовнішнього повітря і кондиціонування примі­щень, з розрахунку підтриманнядопустимих параметрів повітря у примі­щеннях цілий рік.

Вентиляція санвузлівпередбачена витяжна з механічним спонуканням.

Холодопостачанняповітроохолоджувачів припливно-витяжних систем передбачається відкомпресорно-конденсаторних блоків, які працюють наозонобезпечному фреоні.

Длязабезпечення підтримання оптимальних параметрів повітря вжитловій частині, приміщеннях апартаментів, нежитлових приміщень передбачається встановлення спліт-систем, які працюютьнаозонобезпечному фреоні.

Для технічних приміщень передбачені самостійніприпливні тавитяжні системиз механічним іприродним спонуканням.

Вентиляція паркінгів – припливно-витяжна механічна, розраховананарозчинення забруднюючих речовин, вихлопних газів автомобілів.

Для протипожежного відсіку паркінгівпередбачена припливна тавитяжна системи. Видалення повітря здійснюється зверхньої та нижньої зони в рівних частинах, приплив – у верхню зону, вздовжпроїзду. Викид витяжного повітря прийнято через газонепроникну шахту (пофарбовануззовні) з межею вогнестійкості не менше ніжREI150, виведену на 2м вище покрівлі будівлі. Приміщенняпаркінгу обладнуються газоаналізаторами довибухових концентраційпаливних газів і приладами контролю СО, засигналами яких вмикаютьсясистеми вентиляції.

Рампи для в’їзду машин у паркінг з відміткиземлі на мінус перший рівень − відкриті назовні. Рампи, що сполучають мінусперший, мінус другий та мінус третій рівні –ізольовані. Для ізольованих рамп передбачена загальнообмінна вентиляціясистемами, що обслуговують суміжні рівні паркінгів.

Вентиляція трансформаторної підстанціїпередбачена природна при­пливна та механічна витяжна.

Проектом передбачений контроль довибухонебезпечних концент­рацій газу вповітрі в місцях уведення інженерних комунікацій.

При перетинанні транзитними повітроводами протипожежних пере­шкод(перегородок, стін, перекриттів) та при приєднанні їх до вертикаль­ногоколектора передбачається влаштування протипожежних клапанів.

ЕлектропостачанняІІ пускового комплексу виконується за ТУ ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» №39121 від12.08.2009 та коригуванням технічних умов №ДепТП030/43/1-23/39121/77331від 31.01.2017.

Проектом передбачається спорудженнявбудованої трансформаторної підстанції ТП-10/0,4кВ із сухимитрансформаторами потужністю 2×1000кВА.

Живленняпроектованої ТП-10/0,4кВ виконується:

І секція шин – від І секції шинРУ-10кВ РП503 та від І секції шин РУ-10кВ ТП5757;

ІІ секція шин – від ІІ секції шинРУ-10кВ ТП5748 та від ІІ секції шин РУ-10кВ ТП114.

Проектом передбачається охоронна сигналізація усіх приміщень проектованих ТП-10/0,4кВ, яка обслуговується централізовано Пунктомцентралізованої охорони «КИЇВЕНЕРГО».

Розрахункове навантаження ІІ пускового комплексу становить 1154кВт,І та ІІ категорії з надійностіелектропостачання.

У проекті передбачена достатня кількість ВРП, якіживляться від РУ-0,4кВ проектованої трансформаторної підстанціїТП-10/0,4кВ взаємо­резервованими кабелями розрахункових перерізів.

Для споживачів І категорії передбачені АВР.

Робоче та евакуаційне електроосвітлення приміщеньзагального при­значення (коридори, ліфтовіхоли, сходові клітки таін.), які мають природне освітлення,вмикається автоматично в залежності від денного освітлення іпрограми тавиконується світильниками злюмінесцентними лампами.

Керування робочим освітленнямповерхових коридорів, сходових кліток здійснюється за місцем, з використанням пристроїв короткочасноговмикання.

Робоче електроосвітлення та живлення електрообладнаннявикону­ється кабелями з мідними жилами зізоляцією, яка не поширює горіння, має помірну димоутворювальну здатністьта є малонебезпечною за токсичністю продуктів горіння, типу ВВГнгд.

Евакуаційне електроосвітлення іживлення протипожежного електро­обладнання виконується кабелями з міднимижилами з вогнестійкою безгало­геновою ізоляцієюмарки FLAМЕ-X950(N)HXH180/E30(90), які прокла­даються на підтримувальних вогнестійкихсистемах класу Е-30(Е-90) тазберігають функціональністьпротягом 30 та 90 хвилин, відповідно.

Длязовнішнього освітлення прилеглої території застосовуються світильники ЖКУ зенергозбережними лампами ДНаТ, які встановлюються на металевих опорах гарячогоцинкування висотою 8,5м. Мережі зовніш­нього освітлення прокладаються уземлі в ПВХ трубах з улаштуванням технологічних колодязів біля опор та на поворотах.

Проектом передбачено телефонізацію,радіофікацію, телебачення ідиспетчеризаціюжитлових будинків з підключенням до міських кабельних мереж.

Телефонізація будинків виконана на підставі ТУЗАТ «Телесистеми України» №06-02-24 від 28.02.2006, з прокладанням кабелювід КРВЗ ТОВ«Телесистеми України», що знаходиться в секції №1Іпускового комплексу та здана в експлуатацію.

Будівництво ввідної телефонної каналізаціїздійснюється від існу­ючої внутрішньоквартальної телефонної каналізаціїІпускового комплексу по проспекту Перемоги,42.

Увід телефонної мережі прийнято стійким допоширенні полум’я кабелем ТПВнгнд у приміщення в підвалі.

Для забезпечення радіофікацією будинківпроектом передбачається будівництво розподільної фідерної лінії кабелем РМПЗЕП2×1,2від секції №1, яка здана вексплуатацію (ТУ ЦТЕРФ ВАТ «Укртелеком» №05-16-295 від 01.08.2005)

У приміщеннях охорони житлового будинкупередбачається влаш­тування мережі телефонізації та радіофікації.

Вбудовані приміщення забезпечуються мережамителефонізації, радіофікації, телебачення відмереж житлового будинку, а також охоронною системою.

Будинки обладнуються домофонним зв’язком.

У проекті прийнятірішення щодо заходів для запобігання несанкціо­нованому проникненню у розподільчі шафи, до приміщень абодо облад­нання електромереж, мереж зв’язку, котельні, ІТП, насосної, венткамер,ліфтових шахт.

У проекті наведені рішення щододиспетчеризації та виведення сиг­налу про підвищену концентрацію газу на пульту диспетчерську (знахо­диться у секції №1 та здана в експлуатацію), відсигналізаторів газу вприміщенні газової котельні і від швидкодіючогоклапана припинення подавання газу на вводі газопроводу у котельню, відсигналізаторів чадного газу в приміщеннях паркінгу.

У диспетчерську виводяться також сигнали пророботу всіх інже­нерних комунікацій.

Проектом передбачаєтьсяавтоматизація та диспетчеризація інженер­ного обладнання систем опалення, водопостачання, гарячоговодопоста­чання, вентиляції, контроль та сигналізація довибухонебезпечних концент­раційпаливного газу та небезпечних концентрацій чадного газу.

Зведенняжитлово-офісного комплексу передбачено із застосуванням баштового крана Liebherr 154 EC-H6 з довжиною стріли55м і вантажо­підйомністю 6т, який встановлюється на індивідуальнийфундамент на від­мітку низу ростверку підземного паркінгу.

Улаштування пальового фундаменту під будівлюпередбачено вико­нувати за допомогою бурових установок типу Soilmec R-625.

Подавання бетонної суміші в конструкціїпередбачено за допомогою бетононасоса типу Putsmаister 2109.

Тривалість будівництва комплексу становить38,0місяців, в тому числі підготовчий період – 1,0місяць.

Проектом передбаченізаходи, регламентовані нормативними актами щодо забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення.

За матеріалами проекту (обґрунтування можливості розташування житловоїзабудови за цією адресою), ділянка будівництва знаходиться поза межамиможливого негативного впливу промислових об’єктів, що функціо­нують в оточенні.

Відповідно до поданої проектної документації загальна площа квартирвідповідає вимогам п.2.22, п.2.23 ДБНВ.2.2-15-2005 «Житловібудинки. Основні положення», житлові квартири в комплексі за своїм складоміплощею житлових та підсобних приміщень відповідають вимогамп.п.2.24, 2.27, 2.28 ДБНВ.2.2-15-2005.

Розташування приміщень громадського призначення виконано з ураху­ваннямвимог п.2.50 ДБНВ.2.2-15-2005. Склад і площі основних та допо­міжнихприміщень фізкультурно-оздоровчого комплексу (фітнес-центру), закладугромадського харчування, аптеки, салону краси, а також поточність виробничихпроцесів у них відповідають вимогам ДБНВ.2.2-13-2003 «Будинки іспоруди. Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди», ДБНВ.2.2-25:2009 «Будинки і споруди. Підприємства харчування(Заклади ресторанного господарства)», Постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2016№929 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарськихзасобів, оптової та розд­рібної торгівлі лікарськими засобами, імпортулікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)»,ДБНВ.2.2-11-2002 «Підприємства побутового обслуговування».

Санітарно-побутові приміщення для співробітниківусіх вбудованих приміщень громадського призначення запроектовані в залежностівід сані­тарної характеристики виробничих процесів, на підставі штатногорозпису, з урахуванням вимогДБНВ.2.2-28:2010 «Будинки адміністративного та побу­товогопризначення».

Згідно з наданими розрахунками нормативна інсоляція іприродне освітлення приміщеньгруп для короткотривалого перебування дітей, жит­лових приміщень якжитлових будинків самої новобудови, так і існуючих будинків, а також тривалістьінсоляції їх прибудинкових територій відпові­даютьвимогам ДБН360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень», ДСП173-96«Державні санітарні правила планування та забудовинаселених пунктів», ДБНВ.2.5-28-2006«Природне і штучне освітлення» та ДБНВ.2.2-15-2005 «Житлові будинки.Основні положення».

На території першого пускового комплексу передбачені майданчики різногопризначення для мешканців всього житлово-офісного комплексу зурахуваннямвимог ДБН360-92** таДСП №173-96.

Розміщення приміщень з інтенсивними джереламишуму та вібрації виконано з урахуванням вимог п.п.10.2.1, 10.2.2 та10.2.8 ДБН В.1.1-31: 2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму». Упроекті розроб­лений розділ «Захист від шуму», в якому враховані зовнішні (транспорт автомобільний та авіаційний) і внутрішніджерела шуму (інженерне облад­нання будинків). Для створення комфортнихакустичних умов у житлових та вбудованих приміщеннях громадського призначеннявсе обладнання монтується з ретельною звукоізоляцією (кріплення та проходичерез буді­вельні конструкції ізолюються пружними прокладками та ін.). Післявико­нання робіт з монтажу обладнання проектом передбачено обов’язковепроведення контрольних інструментальних вимірів рівнів шуму та, в разівиявлення перевищень допустимих рівнів шуму, розроблення та виконаннядодаткових шумозахисних заходів.

У складі проектурозроблений розділ «Оцінка впливів на навколишнє середовище» (ОВНС), у якомувизначено, що будівництво та експлуатація запроектованого об’єкта не спричинить понаднормативного впливу на станнавколишнього середовища.

Зокрема на атмосферне повітря будуть впливативикиди забрудню­ючих речовин з димовими газами котельні, викиди відвентиляційних систем супермаркету і ресторану, викиди з відпрацьованими газамиавто­мобілів під час в’їзду-виїзду до паркінгу.

Уповітря будуть надходити: оксиди азоту,окис вуглецю, вуглеводні граничні С12-С19,акролеїн, натрію карбонат, парникові гази. Загальна кількість викидівшкідливих речовин буде становити 0,76488г/с, 5,38887т/рік, парникових газів – 2583,0461т/рік.Концентрації забруднюючих речовин ватмосферному повітрі неперевищуватимуть допустимих рівнів.

Додатковим джереломзабруднення атмосферного повітрябудуть тим­часові викиди забруднюючих речовин, що утворюються при виконанні будівельних робіт, які в цілому на станповітряного середовища не впливають.

Для зменшеннянегативного впливу на атмосферне повітря проектом передбачається: застосування екологічно безпечноготехнологічного облад­нання з незначною емісією забруднюючих речовин з димовимигазами, впровадження комплексу заходів з енергозбереження та забезпеченняпожежної безпеки; димові труби котельні та вентиляційні шахти паркінгувиводяться вище даху будинку та інше.

На схід від земельноїділянки розташований парк ім. О.С.Пушкіна – пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевогозначення, оголошений рішенням Київської міської ради №363 від 20.03.1972.Вплив проектованої діяльності на об’єктиприродно-заповідного фонду незначний, у межах норма­тивів.

На ділянці проектування зелені насадженнявідсутні: видалені від­повідно до розпорядження Шевченківської районної вм.Києві державної адміністрації №1835 від 15.12.2006 та іншихдокументів. Проектом перед­бачаєтьсякомпенсаційне висадження зелених насаджень, також замовником сплачена їхвідновна вартість. З урахуванням компенсаційних і відновлю­вальних заходіввплив на рослинний світ очікується в межах нормативів.

На тваринний світ вплив не здійснюється.

Впливна геологічне, водне соціальне та техногенне середовище здійснюється у межах нормативів.

Для будинку іпаркінгу передбачено Іступінь вогнестійкості.

Умовнависота всіх секцій житлового будинку більше ніж 47м але не перевищує73,5м. У кожній секції будинкупередбачено по одній сходовій клітці типу Н1 та по одному пожежному ліфту.Сходові клітки типу Н1 забезпечені природним освітленням накожномуповерсі через вікна (площа вікна сходової клітки на кожному поверсі не менш ніж1,2м2). Вхідні двері квартир передбачені з класомвогнестійкості ЕІ30.

Запроектованийоб’єкт обладнано системами пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управлінняевакуацією людей, пожежогасіння, протидимного захисту, внутрішнім та зовнішнімпротипожежним водопро­водом.

У проекті прийняті загальні технічні рішення,регламентовані нормативними актами з охорони праці та техніки безпеки, щозабезпечують безпечну експлуатацію об’єкта.

автоматизація інженерних систем:водопостачання, опалення та венти­ляції; усі системи механічної припливноївентиляції у випадку пожежі автоматично відключаються;

трубопроводи систем опалення,теплопостачання, холодного та гарячого водопостачання, арматура – ізолюються, зметою запобігання опікам іконденсації вологи;

захисне заземлення електричної апаратурита приладів для запобігання електротравматизму; у кожній квартирі на розетковихгрупах передба­чається встановлення пристрою захисного відключення (ПЗВ);

аварійне освітлення при евакуації;

підпор повітря у ліфтові шахти;

габарити ліфтів передбачають користуванняними інвалідами на візках;

над тепловим обладнаннямвстановлені вентиляційні відсмоктувачі.

У матеріалах проекту наголошується, що обслуговчийперсонал підприємств громадського харчування повинен забезпечуватись спецодяом тадопускатисядо роботи після проходження попередніх іперіодичних медичнихоглядів.

Заходами щодо захиступерсоналу від травмування є:

підготовка спеціалістів з питаньохорони праці та пожежної безпеки, атакож підвищення рівня знань з питаньохорони праці всіх ІТР;

забезпечення працівників усімачинними нормативними документами в галузі охорони праці та пожежної безпеки;

забезпечення проведення постійного оперативногоконтролю за станом іутриманням обладнання, машин, установок згідно здіючими поло­женнями, запобігання випадкам допущення в експлуатацію несправногоабо такого, що не відповідає нормативним документам обладнання, машин,установок;

Паркінг. Категорія підземноготрирівневого паркінгу під будинком №2за вибухопожежною та пожежною небезпекою − «В».

Проектом підземного паркінгу передбачаютьсярішення щодо забез­печення дотримання правил охорони праці та безпеки водіїв іперсоналу, які обслуговують паркінги, своєчасну евакуацію автомобілів,улаштування робочого, аварійного таевакуаційного освітлення. Організація технологічних процесів розробленаз урахуванням габаритів автомобілів, напрямків їхруху, вимог до видимості, освітлення, повітряного обміну,протипожежних вимог до ширини евакуаційних шляхів. Уздовж стін та навколо колонпередбачені колесовідбійні пристрої. Шляхи руху автомобілів та евакуації людейзабезпечуються орієнтувальними покажчиками, облаштовуються освітленнямізв’язком.

У місцях,де можливе раптове збільшення шкідливих викидів, встановлюються газоаналізаториСО (чадного газу) з оповіщенням у примі­щеннях охорони. Паркінги обладнуєтьсяпервинними засобами пожежо­гасіння: вогнегасниками, ящиками з піском,спецобладнанням.

Прибирання паркінгів здійснюється підлогоприбиральними машинами.

Аптечка знабором необхідних медикаментів для надання першої медичної допомогизнаходиться у приміщенні охорони паркінгу.

Електрообладнання запроектовано з надійним захисним заземленням та облаштовується пристроями захисноговідключення.

Урозділі «Охорона праці» надано опис щодо надання першоїдолікарської допомоги при нещасних випадках працюючим у приміщеннях зрозташуванням інженерного обладнання, у приміщеннях громадського призначення та в паркінгу. Ці дані будутьнеобхідні при розробці інструкцій щодо охорони праці.

У проекті прийнятітакі основні рішення щодо енергозбереження таенергоефективності:

передбаченозастосування енергозбережного та екологічно безпечного обладнання, матеріалів,сертифікованих в Україні;

зовнішніогороджувальні конструкції усіх будов передбачаються з тепло­технічнимипоказниками вище нормованих згідно з табл.3 ДБНВ.2.6-31: 2016

зарозрахунками енергетичної ефективності будівля відноситься до класу «С» у відповідностідо вимог ДБНВ.2.6-31:2016;

навсіх зовнішніх входах до приміщень будов передбачені тамбури таутепленідвері;

газовакотельня обладнується газовими лічильниками та лічильниками води;

усіІТП обладнуються теплолічильниками та лічильниками обліку води;

роботаінженерних систем (котельні, всіх ІТП, систем вентиляції, водо­постачання,електропостачання) – автоматизована;

передбаченіавтоматичні регулятори теплового потоку для зменшення тепла унеробочігодини, регулювання теплового потоку в залежності від температури зовнішньогоповітря;

квартириобладнуються поквартирними теплолічильниками;

усівбудовані приміщення і всі будови обладнуються лічильниками обліку води,теплолічильниками;

радіаториобладнані термостатами;

длязабезпечення належної якості споживаної електроенергії прийнято оптимальнумережу живлення і розподільчу мережу;

облікелектроенергії передбачається електронними електролічильниками;

передбаченоцентралізоване керування освітленням входів у будівлі, зов­нішнім освітленням,території, під’їзних доріг, прогулянкових доріжок;

застосованіенергозбережні лампи освітлення;

прийнятоавтоматичне керування евакуаційним та робочим освітленням сходових кліток,тамбурів, коридорів, а також освітлення входів до будинку; при цьомузабезпечується увімкнення з настанням сутінок тавимикання освітлення на світанку від фотоелементів.

Згідно з листом замовника від 17.11.2017 №224/17 експертиза проектуздійснена без розгляду кошторисної частини проектної документації.

У процесі розгляду проекту за зауваженнями ТОВ «Українськабуді­вельна експертиза» проектною організацією за погодженняміз замовником упроект внесені зміни і доповнення.

Відповідальність за внесення змін в усі примірники проекту поклада­єтьсяна генпроектувальника тазамовника.


References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Frankie Dare

Last Updated: 29/05/2023

Views: 5571

Rating: 4.2 / 5 (53 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Frankie Dare

Birthday: 2000-01-27

Address: Suite 313 45115 Caridad Freeway, Port Barabaraville, MS 66713

Phone: +3769542039359

Job: Sales Manager

Hobby: Baton twirling, Stand-up comedy, Leather crafting, Rugby, tabletop games, Jigsaw puzzles, Air sports

Introduction: My name is Frankie Dare, I am a funny, beautiful, proud, fair, pleasant, cheerful, enthusiastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.