Ravintoverkko pitää yllä meren elämää – Itämeri.fi (2023)

Ravintoketjut kuvaavat eliöiden välisiä ruokailusuhteita: miten aine ja energia siirtyy perustuottajilta pedoille ja lopulta takaisin ketjun alkuun. Yhdessä kaikki ravintoketjut muodostavat ravintoverkon. Tasapainoinen ravintoverkko on tärkeä ekosysteemin toimivuudelle.

Sisällys​​​​​

  • Ravintoketjut muodostavat ravintoverkon
  • Perustuottajat
  • Laiduntajat
  • Pedot
  • Hajottajat
  • Mikrobisilmukka on ravintoverkon erikoistapaus

Ravintoketjut muodostavat ravintoverkon

Ravintoketjussa eliöltä toiselle ja siten tasolta toiselle kulkeutuu ainetta ja energiaa. Yhdessä ravintoketjut muodostavat ravintoverkon. Kaikki ravintoverkon tasot ovat tärkeitä ekosysteemin tasapainolle. Pienemmätkin muutokset ravintoverkossa heijastuvat eteenpäin, ravintoverkon muihin osiin. Siksi on tärkeää, että ihmiset tuntevat ja ymmärtävät ravintoverkkojen toimintaa sekä huolehtivat ravintoverkkojen hyvinvoinnista.

Ravintoverkko pitää yllä meren elämää – Itämeri.fi (1)

Perustuottajat eli vihreät kasvit ja levät

Ravintoverkon pohjalla eliöitä on paljon. Siellä ovat perustuottajat eli vihreät kasvit ja levät. Leviä on monenlaisia suurista rakkohauruista ja ahdinparroista pieniin yksisoluisiin planktonleviin eli kasviplanktoniin, joka on meren tärkein perustuottaja. Perustuottajat yhteyttävät eli muuntavat auringosta virtaavan valoenergian kemialliseksi energiaksi eli sokereiksi, joiden avulla ne rakentavat omat solunsa. Yhteyttäminen luo perustan koko ravintoverkolle.

Talvella kasviplanktonia ei ole vedessä juuri lainkaan – meressä on niin vähän valoa, etteivät levät kykene yhteyttämään ja kasvamaan. Silloin levät eivät myöskään kuluta veden ravinnevaroja ja veden ravinnepitoisuus on siksi talviaikaan suurimmillaan. Kun kevät koittaa, valoa tulee lisää ja merivesi alkaa lämmetä. Silloin kasviplanktonin lepomuodot heräävät ja planktonlevät alkavat kasvaa ja lisääntyä.

Perustuottajille tärkeimmät ravinteet Itämerellä ovat fosfori ja tyypi. Siksi maalta tulevat fosfori- ja tyypipäästöt voimistavat levien ja kasvien kasvua eli aiheuttavat rehevöitymistä.

Ravintoverkko pitää yllä meren elämää – Itämeri.fi (2)

Laiduntajat syövät perustuottajia

Ravintoverkon toisessa kerroksesssa ovat laiduntajat, jotka syövät perustuottajia. Suuri osa laiduntajista on eläinplanktonia, kuten vesikirppuja, hankajalkaisia ja muita äyriäisiä. Näistä Itämeren ravintoverkolle tärkein ryhmä ovat hankajalkaiset, sillä ne ovat tärkeää ravintoa monille isommille eläimille, muun muassa meduusoille ja silakalle. Hankajalkaiset itse syövät kasviplanktonia, mutta suurimmat lajit syövät myös pienempiä eläinplanktonlajeja. Kasviplanktonin määrän ja saalistuksen lisäksi eläinplanktonin määrään ja lajikoostumukseen vaikuttavat myös veden suolaisuus ja lämpötila.

Pedot syövät eläinplanktonia ja pienempiä petoja

Laiduntajien yläpuolella ovat pedot monessa kerroksessa. Eläinplanktonia syövät esimerkiksi silakka ja muut Itämeren ulapalla elävät parvikalat. Pieniä kaloja taas syövät suuremmat petokalat, kuten turska. Ylimpänä ovat huippupedot, joita ei meressä syö mikään muu laji. Itämeren ravintoverkossa huippupetoihin kuuluvat esimerkiksi merikotka ja hylkeet.

Ravintoverkko pitää yllä meren elämää – Itämeri.fi (4) Ravintoverkko pitää yllä meren elämää – Itämeri.fi (5) Ravintoverkko pitää yllä meren elämää – Itämeri.fi (6) Ravintoverkko pitää yllä meren elämää – Itämeri.fi (7)

Silakka

Silakka on tärkeä lenkki ravintoketjussa. Se syö eläinplanktonia ja on itse useiden petokalojen ruokalistalla.

Riku Lumiaro

Ahven

Ahven on silakan tapaan ns. toisen asteen kuluttaja ravintoverkossa, eli se siirtää energiaa eteenpäin planktonilta pedoille.

Riku Lumiaro

Halleja luodolla

Itämeren yleisin hylje eli harmaahylje on ravintoketjun huipulla

Riku Lumiaro

Pyöriäinen

Suomen ainoa valaslaji on huippupeto.

Kai Mattsson

Hajottajat pilkkovat yhdisteet takaisin ravintoverkon alkuun

Ravintoketjun lopussa ovat hajottajat, jotka käyttävät ravinnokseen kuolleita eliöitä ja eliöiden jätöksiä. Ne pilkkovat eliöiden sisältämät monimutkaiset yhdisteet takaisin yksinkertaisiksi raaka-aineiksi, joita perustuottajat voivat käyttää hyväkseen. Näin aine kiertää takaisin ravintoverkon pohjalle.

Energia taas kuluu matkan varrella eliöiden elintoimintoihin, ja loppukin muuttuu lämmöksi, kun eliö hajoaa. Perustuottajien pitää siis sitoa uutta energiaa auringonvalosta.

Ravintoverkko pitää yllä meren elämää – Itämeri.fi (8)

Bakteeri

Bakteereita ja niiden muodostamia kasvustoja löytyy niin vesirajan kalliolta, vesimassasta kuin meren pohjaltakin. Tunnetuimpia bakteerikasvustoja muodostavat syanobakteerit eli sinilevät. Bakteereihin kuuluvat myös pallomaiset Rivularia-suvun lajit ja pohjille samettisia mattoja muodostavat Spirulinat. Kuva: Hermanni Kaartokallio.

Rakkohauru

Rakkohaurun (ent. rakkolevä) kellertävien ja pensasmaisten kasvustojen suojissa viihtyvät monet muut eliölajit. Tyynillä paikoilla niiden varsiin kasvaa pullistelevia kaasurakkuloita, jotka nostavat levää pintaa kohti. Kuva: Heidi Arponen, Metsähallitus.

Punahelmilevä

Punahelmilevä muodostaa punertavana hohtavia tupsuja avoimille kallio- ja kivikkorannoille. Parhaimmillaan punainen levämatto saattaa peittää koko kalliopinnan. Kuva: Julia Scheinin, Metsähallitus.

Kasviplankton

Kasviplankton eli keijusto elää avovedessä ja on niin pientä, ettei sitä yleensä näe paljain silmin. Itämeressä on jopa 2000 kasviplanktonlajia. Kasviplankton sitoo ilmakehästä hiilidioksidia ja tuottaa happea. Kuva: Sirpa Lehtinen.

Rihmalevä

Nopeasti kasvavat rihmalevät näyttävät ohuilta nauhoilta ja saattavat peittää alleen laajoja alueita. Rihmalevät hyötyvät rehevöitymisestä ja kukoistavat Itämeren muuttuvissa olosuhteissa. Rihmalevien suojissa elää lukuisia selkärangattomia. Kuva: Heidi Arponen, Metsähallitus.

Leväsiira

Leväsiira on Itämeren rannoilla yleinen, litteän muotoinen siiralaji, joilla on poikkeuksellinen kyky syödä parkkihappoja sisältäviä rakkoleviä. Leväsiira on tärkeää ravintoa muun muassa ahvenelle. Kuva: Metsähallitus.

Sinisimpukka

Sinisimpukat kuuluvat maailman vanhimpiin eläimiin. Ne siivilöivät vedestä ravinnokseen pieneliöitä ja samalla ne suodattavat vettä kirkastaen sitä. Monet kalat ja linnut käyttävät simpukoita ravintonaan. Kuva: Heidi Arponen, Metsähallitus.

Leväkotilo

Leväkotilot ovat kalliorantojen yleisimpiä kotiloita, joiden kuori muistuttaa papukaijan nokkaa. Se pysyy tyrskyjen keinutuksessakin kiinni alustassaan vahvan jalkansa ansiosta. Leväkotilot syövät leviä ja pieneliöitä. Kuva: Heidi Arponen, Metsähallitus.

Liejusimpukka

Liejusimpukka on Itämeren laajimmalle levinnyt simpukkalaji. Se elää pohjaan kaivautuneena ja kurottaa pohjan pinnalle kaksi hengitysputkea. Kuva: Jan-Erik Bruun.

Eläinplankton

Eläinplankton koostuu hiukan kasviplanktonia suuremmista toisenvaraisista eliöistä, jotka käyttävät ravinnokseen kasviplanktonia. Ne uivat hitaasti tai kulkeutuvat veden virtausten mukana. Kuva: Siru Tasala.

Haahka

Haahka on saaristoissa elävä suuri sorsalintu. Haahkat saapuvat aikaisin keväällä pesimään ulkosaariston avoimille luodoille, sekä nykyään yleisesti myös sisäsaariston saarille. Ne syövät pääasiassa sinisimpukoita, jotka ne nielaisevat kokonaisina. Kuva: Riku Lumiaro.

Merikotka

Merikotka on suurin petolintumme, joka meinasi hävitä Suomesta kokonaan. Rauhoituksen, vapaaehtoisten järjestämän talviruokinnan ja ympäristömyrkkyjen kieltämisen ansiosta ne saatiin kuitenkin pelastettua. Kuva: Esa Nikunen.

Halli

Harmaahylje eli halli on Itämeren suurin ja yleisin hylje. Sen poikaset eli kuutit syntyvät alkuvuodesta avojäälle tai luodolle. Hallit syövät pääosin silakkaa, minkä lisäksi ne hyödyntävät kalastajien pyydyksiä. Kuva: Riku Lumiaro.

Hauki

Hauki on petokala, joka käyttää ravinnokseen lähes itsensä kokoisia kaloja, linnunpoikasia ja myös omia lajitovereitaan. Kuva: Ari Saura.

Silakka

Silakka on Itämerellä asuva sillin alalaji, joka liikkuu isoissa parvissa. Öisin parvet ruokailevat pinnassa ja päivisin painuvat syvemmälle veteen. Silakka on Suomen kalastuselinkeinolle tärkein saalislaji. Kuva: Riku Lumiaro.

Turska

Turska on suosittu ruokakala, jonka määrä Itämerellä on romahtanut. Turska kärsii Itämeren heikosta tilasta ja ylikalastuksesta, minkä takia Itämerestä pyydettyä turskaa ei suositella syötävän enää ollenkaan. Kuva: Ari Saura.

Kilkki

Kilkki on Suomen rannikon kookkain pohjaeläin ja voi kasvaa jopa kymmensenttiseksi. Se on monipuolinen saalistaja ja raadonsyöjä, joka selviää vaikeissakin olosuhteissa. Kuva: Juho Lappalainen, Metsähallitus.

Kolmipiikki

Rannikoilla elävä kolmipiikki on saanut nimensä sen selässä olevasta kolmesta piikistä, jotka suojaavat sitä muilta pedoilta. Itämerellä kolmipiikki on yleistynyt huolestuttavan nopeasti: vuonna 2015 julkaistun ruotsalaistutkimuksen mukaan kanta on jopa 50-kertaistunut 80-lukuun verrattuna. Kuva: Jussi-Tapio Roininen, Metsähallitus.

Ihminen

Ihminen sijoittuu ravintoketjun huipulle. Meri on ihmiselle tärkeä paitsi ravinnon lähteenä, myös esimerkiksi kulkureittinä ja virkistäytymisessä.

Perustuottajat

Laiduntajat

Pedot

Hajottajat

Avomeren perustuottajia ovat mikroskooppisen pienet levät ja yhteyttävät bakteerit. Ne keijuvat vedessä, ja niitä kutsutaan kasviplanktoniksi. Rannikkovesissä tärkeimpiä perustuottajia ovat pohjaan ankkuroituneet suurikokoiset levät sekä vesikasvit.

Laiduntajat syövät perustuottajia. Laiduntajia ovat esimerkiksi pienet alkueliöt, äyriäiset ja rataseläimet, joita kutsutaan eläinplanktoniksi. Myös monet suuremmat eläimet, vaikkapa kotilot, syövät kasviravintoa ja ovat siis laiduntajia.

Laiduntajia syövät pedot, muun muassa monet kalat ja äyriäiset. Erilaiset pedot syövät myös toisiaan, minkä takia ravintoverkko voi olla tässä kohdassa hyvinkin mutkikas ja monitasoinen. Esimerkiksi hauki voi päätyä ihmisen ruokapöytään. Hylkeet, monet vesilinnut ja muut suurikokoiset pedot ovat huippupetoja, joita ei meressä syö mikään muu laji.

Kuolleet eliöt ja niiden jätökset päätyvät lopulta hajottajien ravinnoksi. Hajottajiin kuuluu suuri joukko bakteereja ja selkärangattomia, jotka vapauttavat eliöiden jäänteisiin eli kuolleeseen eloperäiseen ainekseen sitoutuneet ravinteet takaisin veteen. Näin ravinteita palautuu ravintoketjun alkuun perustuottajien käyttöön.

Mikrobisilmukka on ravintoverkon erikoistapaus

Perustuottajista lähtevä ravintoketju ei ole ainoa reitti, jota pitkin energia siirtyy meressä tasolta toiselle. Toinen reitti lähtee liikkeelle bakteeritoiminnasta. Tätä reittiä kutsutaan mikrobisilmukaksi.Bakteerit pystyvät käyttämään hyväkseen veteen liuenneita orgaanisia eli eloperäisiä aineita. Tämän energian turvin bakteerit lisääntyvät ja rakentavat omaa biomassaansa.

Ravintoverkko pitää yllä meren elämää – Itämeri.fi (9)

Mistä meriveden eloperäiset aineet sitten ovat kotoisin? Osa aineista on peräisin merieliöiden aineenvaihdunnasta, esimerkiksi kalojen ulosteista. Suurin osa tulee kuitenkin maalta. Kun sadevesi valuu pitkin maan pintaa, siihen liukenee maasta humusta ja muita eloperäisiä aineita. Ne kulkeutuvat veden mukana puroihin, järviin, jokiin ja ennen pitkää mereen. Lisää aineita tulee muun muassa asutuksen ja teollisuuden jätevesistä. Kaikki nämä aineet kelpaavat bakteerien ruuaksi.

Mikrobisilmukka hukkaa enemmän energiaa

Bakteerien muuntaessa veteen liuenneen eloperäisen aineen omaksi biomassakseen ne avaavat samalla uuden energiansiirtoreitin. Tämä bakteereihin perustuva reitti on kuitenkin mutkikkaampi kuin levistä ja muista perustuottajista lähtevä reitti, sillä sen alkupäässä on enemmän portaita. Bakteerisilmukka voi edetä vaikkapa näin: bakteeri –> siimaeliö –> ripsieläin –> eläinplankton –> silakka... Perustuottajista lähtevä reitti menee sen sijaan suoraan kasviplanktonista eläinplanktoniin. Koska mikrobisilmukassa on paljon portaita, energia siirtyy tehottomammin. Bakteerimassaa pitää siis olla todella paljon, jotta silakka saa tätä kautta päivittäisen ruoka-annoksensa.

Pohjanlahdella bakteerit kukoistavat

Mikrobisilmukan merkitys Itämeren ekosysteemille vaihtelee merialueittain. Suurin rooli sillä on Pohjanlahdella, jonka ympäristössä on paljon soita ja muita turvemaita. Turvemailta valuvissa vesissä on runsaasti humusta, jota bakteerit käyttävät hyväkseen.

Eloperäisen aineen lisäksi bakteerit tarvitsevat ravinteita – aivan kuten levätkin. Erona on, että bakteerit pystyvät hyödyntämään laimeampia ravinnepitoisuuksia kuin levät. Ne siis kilpailevat tehokkaasti levien kanssa ravinteista ja vähentävät näin ravinnekuormituksen rehevöittävää vaikutusta.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Jerrold Considine

Last Updated: 13/12/2023

Views: 5301

Rating: 4.8 / 5 (78 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jerrold Considine

Birthday: 1993-11-03

Address: Suite 447 3463 Marybelle Circles, New Marlin, AL 20765

Phone: +5816749283868

Job: Sales Executive

Hobby: Air sports, Sand art, Electronics, LARPing, Baseball, Book restoration, Puzzles

Introduction: My name is Jerrold Considine, I am a combative, cheerful, encouraging, happy, enthusiastic, funny, kind person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.