БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ – 2021. Реформа органів архбудконтролю. Дозвільна система без ДАБІ. ДІАМ. ДІЯ. ЄДЕССБ. Як подавати документи на отримання права будувати чи експлуатувати. Ліцензування. Сертифікація. Будівельне право в рішеннях ВС. (2023)

27 серпня або 28 вересня | Семінар в залі / Онлайн (на вибір)

БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ - 2021.

Реформа органів архітектурно - будівельного контролю. Дозвільна система без ДАБІ. ДІАМ. ЄДЕССБ. Як подавати документи на отримання прав будувати чи експлуатувати. Будівельне право в рішеннях Верховного Суду.

Детальна програма та умови участі тут >>>

Спікери:

Сергієнко О. В. - Екс начальник Управління дозвільних процедур ДАБІ. Досвід роботи Радником Голови ДАБІ та радником Голови Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Кисіль В. В. - адвокат, партнер та керівник практики будівництва та нерухомості ЮФ "КРD-Consulting". Chambers Europe 2020, The Legal 500 EMEA TOP TIER 2020, Best Lawyer 2020 – The World`s Premier Guide.

ТОП-менеджери ДП «Укрдержбудекспертиза».

Івлєва Н. П. - судовий експерт з будівельно-технічної експертизи. член-кореспондент Академії будівництва. Керівник розробки нормативних документів з ціноутворення у будівництві.

Програма:

Блок 1. РЕФОРМА ОРГАНІВ ДЕРЖАРХБУДКОНТРОЛЮ. ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ. Нові зміни. Постанова КМУ № 681 від 23 червня 2021р. З/проекти № 5655 та № 5656.

Блок 2. НОВА ПРОЦЕДУРА ТА ВИМОГИ ЩОДО ВЕДЕННЯ ЄДЕССБ згідно постанови КМУ № 681 від 23 червня 2021р. Як подавати документи на отримання прав будувати чи експлуатувати. Робота Реєстру будівельної діяльності. Проблемні питання.

 • Автоматизація реєстрації дозвільних документів ДАБК та введення в експлуатацію. Процедури розгляду та реєстрації електронних документів в залежності від рівня ризику. Нові форми Повідомлень та Декларацій.

 • Які дії здійснюються та які документи створюються виключно в електронному вигляді. Погодження документів і дій.

 • Набуття чинності електронними документами. Формат та обсяг документів.

 • Проблеми із завантаженням документів в е-систему. Що таке остаточна редакція.

 • Заява на отримання Дозволу: що до неї додається.

 • Заява по зареєстрованих правах: що до неї додається.

 • Перелік електронних документів, щодо яких здійснюється визначення ризику. Критерії аналізу даних. Рівні ризику - для кожного документа окремо. Новий перелік документів, що перевіряються на критичність.

 • Типи розгляду документів, в залежності від ризику. Так що ж електронна система зареєструє автоматично, а що - тільки з виходом на перевірку? Примара тотального контролю !!

 • Факт отримання документів.

 • Прийняття в експлуатацію як дозвільна процедура (згідно Постанови КМУ № 681).

 • Врегулювання питання часу оплати.

 • Порядок надання заявки / документів на проведення експертизи.

 • Порядок надання заявки / документів для отримання МУО.

 • Порядок надання заявки / документів на проведення технічної інвентаризації.

 • Огляд об'єкту перед прийняттям в експлуатацію як форма контрольного заходу. Виключний перелік підстав для огляду об’єкту перед прийняттям в експлуатацію.

 • Анулювання Дозволу. Виключний перелік підстав для анулювання Дозволу.

 • Розгляд скарг. Хто, в якому порядку та в який термін розглядає скарги на рішення про видачу, реєстрацію або анулювання відповідного документу.

 • Практика роботи через портал ДІЯ. Проблема делегування повноважень. Чи підтримує ДІЯ режим довірених осіб. Створення та введення всіх документів в електронній формі в систему. Прикріплення скан-копій (ген.план, МУО, ТУ, експертиза – як завіряти: нотаріально / самому, всі листи / чи 1? Документи про призначення відповідального виконавця будівельних робіт. Чи потрібно додавати диплом про освіту, навчання, трудову книжку?

 • Підписання електронних документів. Як правильно підписувати електронні документи проектувальникам, архітекторам, ФОПам.

Блок 3. ЕКСПЕРТИЗА ПРОЕКТІВ БУДІВНИЦТВА: чергові зміни.

Блок 4. АВТОРСЬКИЙ НАГЛЯД. Авторське право у будівництві.

 • Авторський нагляд у будівництві. Авторське право. Статус архітектора проекту. Хто є автором проекту? Проблеми передачі авторських прав. Хто є генеральним проектувальником? Що робити, якщо в процесі будівництва змінились суб'єкти. ГІП, ГАП - хто має право підписувати кошторисну частину. Внесення змін та доповнень - це авторський нагляд? Виправлення помилок? Хто може залучатись до авторського нагляду. Чи потрібно бути сертифікованим виконавцем для авторського нагляду. Коли не потрібен авторський нагляд. Як призначається особа авторського нагляду

 • Об’єкт будівництва та делегування функцій Замовника. Хто такий Замовник? Кому належіть об’єкт будівництва. Заборона втручання Замовника в господарську діяльність Підрядника. Що може перевірити Замовник в калькуляції, не втручаючись в господарську діяльність Підрядника. Що має перевірити Замовник під час погодження договірної ціни.

 • Заборона втручання Замовника в господарську діяльність Підрядника. Що може перевірити Замовник в калькуляції, не втручаючись в господарську діяльність Підрядника. Що має перевірити Замовник під час погодження договірної ціни.

Блок 5. ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ і ВИХІДНА ДОКУМЕНТАЦІЯ у БУДІВНИЦТВІ.

 • Ключове питання для юриста: чи можна будувати на земельній ділянці. Проблеми придатності земельної ділянки для забудови: титул, цільове призначення/вид використання, функціональне призначення.

 • Власність - Оренда - Користування - Суперфіцій - Сервітут. Емфітевзис?

 • Отримання прав на земельну ділянку внаслідок відчуження будинків і споруд.

 • Правила зміни цільового призначення для забудови. Нова судова практика.

 • Колізія функціонального зонування територій в оновленому генплані та цільового призначення існуючої земельної ділянки.

 • Містобудівна документація - революційні зміни.

 • Проблема видачі містобудівних умов і обмежень(МУО). В яких випадках можна будувати без МУО. Чи можна отримати МУО без кадастрового номеру земельної ділянки. Містобудівні умови і обмеження: відповіді судів на незручні питання. Чи потрібен ДПТ? Чи можна видати декілька МУО на одну ділянку? Чи обов’язково зазначати в МУО числові характеристики об’єкта?

 • МУО: остання судова практика. Чи можливе будівництво культурно - мистецького центру з паркінгом та багатоквартирним житловим будинком на землях освіти? Чи "лікує" зупинення МУО наступне прийняття ДПТ. Чи може суд змусити надати МУО? Одеса, Гагарінське плато: конкуренція зонінгу та ДПТ. Дитсадок чи житловий комплекс з дитсадком. Що сказав Верховний Суд.

Блок 6. ПОНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ. [НЕ] відновлення перевірок. Розширення повноважень органів місцевого самоврядування. Тотальна передача контрольних функцій на місця.

 • Як розрізняти будівництво і не будівництво, або коли не треба боятись. Благоустрій - будівництво?

 • Позаплановий контроль. До кого і коли можуть прийти. Як правильно "прийняти" контролерів. Чим скористатись, щоб виграти час. Право контролерів робити повторну експертизу.

 • Час набуття відповідного права: щодо виконання підготовчих робіт, права на виконання будівельних робіт для об'єктів СС1, СС2, СС3, права щодо закінчення будівельних робіт. Що є юридичним фактом, що посвідчує початок виконання будівельних робіт, закінчення будівельних робіт. Якщо набули право на виконання будівельних робіт - то чи набули права на виконання підготовчих робіт.

Блок 7. БУДІВНИЦТВО, РЕКОНСТРУКЦІЯ, ПЕРЕПЛАНУВАННЯ: юридичні аспекти. Будівельне право в рішеннях Верховного Суду.

 • Право на об’єкт будівництва: чому важливо достеменно визначити хто є замовником.

 • Об'єкт будівництва. Види будівництва та їх відмінності: нове будівництво, реконструкція, капремонт (будівельні роботи), капремонт (устаткування), поточний ремонт.

 • Легальні форми перебудови об’єкта нерухомості: реконструкція, капітальний ремонт, знесення(демонтаж), перепланування, технічне переоснащення?

 • Відмінність реконструкції від ремонту. Капремонт чи поточний ремонт. Нова судова практика.

 • Перепланований об'єкт: чи потрібно отримувати дозвіл на будівництво, приймати в експлуатацію.

 • В чому відмінність в переплануванні житлових та нежитлових приміщень.

 • Реконструкція і культура: чи сумісні поняття? Судова практика щодо об’єктів культурної спадщини та забудови історичних ареалів населених місць.

Детальна програма та умови участі тут >>>

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Ms. Lucile Johns

Last Updated: 25/09/2023

Views: 5667

Rating: 4 / 5 (61 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Ms. Lucile Johns

Birthday: 1999-11-16

Address: Suite 237 56046 Walsh Coves, West Enid, VT 46557

Phone: +59115435987187

Job: Education Supervisor

Hobby: Genealogy, Stone skipping, Skydiving, Nordic skating, Couponing, Coloring, Gardening

Introduction: My name is Ms. Lucile Johns, I am a successful, friendly, friendly, homely, adventurous, handsome, delightful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.